^Top of Page

Nuacht Archive

Leabhar Nua ar Chúchulainn

Leabhar Nua ar Chúchulainn

Ó mhórchorpas na Rúraíochta a thagann scéalta an leabhair ealaíonta seo. Insíonn Cúchulainn: Ulster’s Greatest Hero scéal Chúchulainn, ó choimpeart go bás. San athinsint dhílis seo i mBéarla, tá réamhscéalta na Tána agus Táin Bó Cuailgne í féin. Tá an téacs an-chumhachtach agus soléite. Tá an leabhar seo bunaithe ar Laoch na Laochra: Scéal Chúchulainn a d’fhoilsigh Gael Linn i Mí na Samhna 2015. Is foilseachán álainn é agus is breá an céile é ag Laoch na Laochra.

 

Agus é ag caint ag seoladh an leabhair, bhí an méid seo le rá ag an Ollamh Séamus Mac Mathúna,

 

‘It is a tremendous achievement on the part of Réamonn and Dara. The book is beautifully produced. It captures the spirit of the original Irish. It is terse and pithy on the one hand and expansive enough elsewhere to portray the full grandure of these epics.’

Sa 7ú céad a scríobh manaigh an béaloideas ársa seo ar phár den chéad uair. Bhí féith na cumadóireachta iontu siúd a bhreac síos na scéalta agus eolas maith acu ar an cheantar inar tharla na heachtraí eipiciúla seo. Dála na manach léannta sin, tá saineolas ar an cheantar seo, seanUlaidh go príomha, ag údar Cúchulainn: Ulster’s Greatest Hero, Réamonn Ó Ciaráin, agus ag an ealaíontóir, Dara Vallely, ós den cheantar sin iad ar aon. Is siombail chumhachtach é Cúchulainn den chrógacht, den dílseacht, d’ealaíontacht na troda, den áilleacht agus d’éirim intinne. Tá spiorad Chúchulainn i ndiaidh laochra, réabhlóidithe, lucht éigse, lucht spóirt agus ceannairí a spreagadh le breis agus míle bliain in Éirinn. Cé go bhfuil tréan fear chun tosaigh sna scéalta laochais seo, tá mná cumhachtacha iontu fosta mar Mhéabh, Scáthach, Aoife agus Eimhear, grá mór Chúchulainn.

 

Cuireann an ealaín beocht úr agus doimhneacht bhreise sna scéalta ársa atá á gcur i láthair anseo. Tá na híomhánna dalba, fuinniúil, treibheach agus an-éagsúil ó ealaín ar bith eile ina léirítear miotais ársa shaibhre ár sean. Béarfaidh an ealaín seo de chuid Vallely greim docht ar intinn an léitheora.

 

Léiríonn na scéalta seo gurbh é Cúchulainn príomhlaoch na Craoibhe Rua agus sárchuradh na hÉireann. Nuair a ghlac an laoch óg arm ag Eamhain Mhacha den chéad uair, d’fhógair sé gur chuma leis a shaol a bheith gairid ach clú buan a bheith gnóthaithe aige. Níl aon amhras ach go bhfuil clú ar Chúchulainn i samhlaíocht na hÉireann agus níos faide i gcéin go fóill agus is cinnte go spreagfaidh an leabhar seo suim nua sna heachtraí a thuill an clú sin dó.

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉAMONN Ó CIARÁIN

Tá breis agus scór bliain caite ag Réamonn Ó Ciaráin ag obair i ngort na Gaeilge i gCúige Uladh le Gael Linn. Tá spéis as cuimse aige sna scéalta ón Rúraíocht ó bhí sé ina ghasúr. Rugadh i gCrois Mhic Lionnáin é agus tá sé ina chónaí anois in Áth

an Mhuilinn cóngarach d’Eamhain Mhacha. Nuair a d’fhág sé Scoil na Mainistreach in Iúir Cinn Trá, rinne sé céim san oideachas leis an léann Cheilteach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste agus iarchéim in Ollscoil na Banríona,

Béal Feirste agus iarchéim in Ollscoil Uladh, Baile Shiurdáin. Tá Réamonn ina chathaoirleach ar An tUltach, an iris liteartha is faide i gcló in Éirinn. Tá sé ina stiúrthóir ar Leabharlann agus Cartlann Uí Fhiaich in Ard Mhacha. Tá tréimhse caite aige mar Oifigeach Caidrimh Phoiblí agus mar Oifigeach Gaeilge le Bord Contae Ard Mhacha de Chumann Lúthchleas Gael. Chaith sé seal ar Choiste Náisiúnta na Gaeilge de Chumann Lúthchleas Gael fosta. Tá sé an-ghníomhach le Cairde Teo. agus le hAonach Mhacha.

 

 

DARA VALLELY

Is ceoltóir agus sár-ealaíontóir é Dara arb as cathair Ard Mhacha ó dhúchas é. D’oibrigh sé go dlúth le forais éagsúla oideachais, ealaíon, ceoil, staire agus cultúir le breis agus daichead bliain anuas. Tá sé ina stiúrthóir ealaíne ar Chleamairí Ard Mhacha. Is minic gnéithe de mhiotaseolaíocht na hÉireann le feiceáil ina chuid ealaíne. Bhí taispeántais ealaíne dá chuid in Iarsmalann Uladh, Béal Feiste, san Acadamh Ríoga Éireannach i mBaile Átha Cliath, i Chicago, i Dallas, i Milwaukee agus i Nua-Eabhrac. Tá a shaothar le feiceáil i mbailiúcháin idir phoiblí agus phríobháideach in Éirinn agus ar fud na cruinne.< Gach Nuacht