^Top of Page

Nuacht Archive

Imní ar Gael Linn faoi easpa múinteoirí Gaeilge

Imní ar Gael Linn faoi easpa múinteoirí Gaeilge
Tá imní mhór ar Gael Linn faoin easpa múinteoirí lán-cháilithe le hardchaighdeán Gaeilge. Is fadhb í seo atá ag baint ón dul chun cinn atá déanta i bhforbairt na Gaelscolaíochta agus atá ag déanamh dochair do theagasc na Gaeilge i scoileanna in earnáil an Bhéarla.
Tá gá le níos mó múinteoirí cáilithe mar is ceart a bheith ar fáil do na folúntais i scoileanna ar fud na tíre, go háirithe i scoileanna ag an dara leibhéal agus i nGaelscoileanna. Tá earnáil na Gaelscolaíochta ag fás ar fud na tíre ach tá easpa múinteoirí leis na scileanna cuí teanga ag cur srian leis an fhorbairt seo. De réir fhigiúirí a foilsíodh ar The Irish Times (8.1.18), tá titim 62% ar líon na ndaoine atá ag roghnú cúrsaí oiliúna múinteoireachta ag an dara leibhéal le cúig bliana anuas (1,068 iarratasóir do chúrsaí oiliúna múinteoireachta ag an dara leibhéal 2017 i gcomparáid le 2,824 sa bhliain 2011 i bPnahÉ). Anuas air seo, léiríonn suirbhé a rinne Bainisteoirí na mBunscoileanna Caitliceacha (CPSMA) go mbíonn deacrachtaí ag 90% den 2,800 scoil a thagann faoina scáth, teacht ar mhúinteoirí cáilithe agus ar mhúinteoirí ionaid. Tuigtear go forleathan go bhfuil an Ghaeilge thíos go mór leis an easpa soláthair seo.
Tá buaireamh ann go mbíonn ar scoileanna daoine a fhostú nach bhfuil cáilithe mar is ceart le bheith ag teagasc na Gaeilge nó ag teagasc trí mheán na Gaeilge. Dar le Gael Linn, tá géarghá go ndéanfadh An Roinn Oideachais agus Scileanna agus An Chomhairle Mhúinteoireachta pleanáil níos éifeachtaí faoi sholáthar múinteoirí. Bac suntasach í an easpa múinteoirí cáilithe do chur chun cinn na Gaeilge agus tá baol ann go dtiocfadh stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar faoi bhagairt dá bharr.
Cé nach ionann an cás i meánscoileanna in earnáil an Bhéarla ó thuaidh, tá easpa múinteoirí lán-cháilithe ag cur isteach ar fhorbairt earnáil na Gaelscolaíochta ag an dara leibhéal, ag an bhun leibhéal agus ag leibhéal na réamhscolaíochta ó thuaidh fosta.
Tá Gael Linn ag plé na ceiste leis na húdaráis chuí mar ábhar práinne.
Tuilleadh eolais:Réamonn Ó Ciaráin, Gael Linneolas@gael-linn.ie nó 00353 (1) 6751200


< Gach Nuacht