^Top of Page

Nuacht Archive

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2018-na céad curaidh réigiúnacha roghnaithe !

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2018-na céad curaidh réigiúnacha roghnaithe !
Bhí ríméad ar fhoirne díospóireachta ó Chondae Thiobraid Árann nuair a roghnaíodh mar churaidh iad ag an chéad Craobh Réigiúnach de chuid Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2018. Is in Ostán an Firgrove, Baile Mhistéala a bhí an ócáid ar bun, Déardaoin, 25 Eanáir 2018. Bíonn Comórtas an Phiarsaigh á reáchtáil go bliantúil ag Gael Linn do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre, le maoiniú ó Foras na Gaeilge.

Páirteach i gCraobh na Sóisear, bhí foirne ó Choláiste Bhréanainn, Cill Airne, Meánscoil Chríost Rí na gCailíní, Corcaigh, Meánscoil na nUrsulach, Durlas agus Pobalscoil Eoin Baiste, Ospidéal. Phlé na cainteoirí an rún ‘Táimid go maith in Éirinn ag pleanáil don todhchaí!’ agus cuireadh go leor argóintí láidre i láthair ar an dá thaobh. Bhí caighdeán ard díospóireachta ag na foirne uilig. D’aontaigh na moltóiri, áfach, go raibh cainteoirí Dhurlas beagáinín chun tosaigh ar na foirne eile ar an oíche, agus bronnadh an bhua orthu. Ba iad Áine de Barra and Beartla Ó Dochartaigh a stiúraigh an fhoireann go dtí an babhta ceannais seo.

Ag iomaíocht sa chraobh sinsearach, bhí foirne Coláiste Íde agus Iosef, Mainistir na Féile, Meánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach, Scoil Áine,Baile Thiobraid Árann agus Coláiste an Chroí Naofa, Carrag na bhFear. An t-am seo, bhí deis ag na foirne a gcuid tuairimí a chur in iúl ar an toipic tráthúil ‘Tugann na mórmheáin chumarsáide in Éirinn léargas cruinn ar a bhfuil ag tarlú !’ agus bhí neart tagairtí do ‘ nuacht bhréagach’ ( nó ‘fake news’ ! ) tríd síos, ní nach ionadh ! Arís, bhí dúshlán roimh na moltóirí na buaiteoirí a roghnú, ach ar deireadh, is iad foireann Bhaile Thiobraid Árann  a tháinig chun cinn. Bhí an-bhród ar na múinteoirí, Máire Ní hAodha and Niamh Ní Riain, as éacht seo a foirne.

Bronnadh duaiseanna, deartha go speisialta, ar na horáidithe ar fad, idir Sóisir agus Sinsir, mar aitheantas ar a bheith rannpháirteach sa Chraobh Réigiúnach. Beidh na foirne buacacha ( Meánscoil na nUrsulach agus Scoil Áine, Baile Thiobraid Árann ) ag dul ar aghaidh anois go dtí Craobh na hÉireann, a reáchtálfar i mBaile Átha Cliath i mí an Mhárta. Comhghairdeas leo !


 
< Gach Nuacht