^Top of Page

Cairde Gael Linn

Crannchur tarraingteach le duaischiste bliantúil €175,000+. Díoltar ballraíocht i gCrannchur Míosúil móide scríobhchártaí díreach leis an bpobal trí ghréasán díoltóirí.  Chun páirt a ghlacadh sa chrannchur seo is féidir dul i dteagmháil leis an mBainisteoir i do Réigiún (féach an liosta thíos) nó is féidir dul ar líne chun páirt a glacadh ar bhonn bliantúil.

I Deisceart na hÉireann, an táille le haghaidh ballraíocht Cairde Gael Linn ná €6 in aghaidh na míosa nó €60 don bhliain.  I dTuaisceart Éireann, an táille ná £5 (míosúil)/£45 (bliantúil).

Más mian leat bheith mar bhall de Cairde Gael Linn, is féidir leat an nasc go dtí na leathanaigh íocaíochta a leanúint, agus íoc le cárta creidmheasa.

Ballraíocht bliantúil Cairde Gael Linn

Ráiteas Gael Linn maidir le Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid
Tá Gael Linn tiomanta an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid a chomhlíonadh.
Aidhmeanna an Ráitis ná:
·        Cleachtais tiomsaithe airgid a fheabhsú.
·        Ardleibhéil cuntasachta agus oscailteachta a chur ar fáil do thacadóirí agus don phobal.
·        Soiléire agus cinnteacht a sholáthar maidir leis na heagraíochtaí a thugtar tacaíocht dóibh.
 
Le haghaidh eolas breise ar an an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid, cliceáil ar http://www.ictr.ie/content/fundraising-codes-practice.

Bhreithníomar an Ráiteas agus creidimid go bhfuil na caighdeáin leagtha amach ann bainte amach againn.

Cairt Tacadóirí
Ag Láimhseáil Aischothaithe agus Gearán
Gealltanas i leith Caighdeáin i gCleachtas Tiomsaithe Airgid 

          
GNÍOMHAIRÍ CAIRDE GAEL LINN

Séamus Ó Gallchóir (0872448642)
Dún na nGall/Sligeach/Maigh Eo/Liatroim/Baile Átha Cliath/Cill Dara/Cill Mhantáin/Loch Garman

Paul Mc Guone (0044782189226)
Fear Manach/Tír Eoghain/Doire/Aontroim

Winnie O'Hagan (004477198176)
Ard Mhacha/An Dún

Marie Fox (0873241205)
Lú/An Mhí/Muineachán/An Cábhán

Ann Killalea (0863088873)
Ros Comán/Gaillimh/An Longfort

Peter Higgins (0868928971)
An Iarmhí/Laois/Uibh Fhailí/Ceatharlach

Jim Forbes (0862664413)
Ciarraí/Corcaigh/Tiobraid Árann/Port Láirge/Cill Chainnigh

Flann Ó Keeffe (065 708198)
An Clár/Luimneach

Scríob Linn
Cliceáil anseo i gcóir liosta Siopaí Scríobhchartaí Gael Linn

Crannchur tarraingteach i bhfoirm scríobchártaí le duaischiste bliantúil de €500,000+.  Is féidir scríobchártaí a cheannach i siopaí agus ag ionaid seirbhíse ar fud na tíre.  Díoltar iad freisin go díreach leis an bpobal.

GNÍOMHAIRÍ  SCRÍOB LINN  
John Brennan (Uimh soghluaiste 0862629142)
Ceantair: Iarthuaisceart/Iarthar/Lár Tíre thuaidh/Oirthuaisceart

Noel Kirwan (Uimh soghluaiste 0872271759)
Ceantair : Iardheisceart/Lár Tíre Theas/Oirdheisceart

 

BEARTAIS CHRANNACHUR AR - PACA

Is ceannródaithe sinn maidir le táirgí crannchur ar-paca. In oiriúint don chliant, cuirtear táirgí ar fáil a chuireann ar cumas daoine duaiseanna a bhuachan ar an toirt. Ar na cuideachtaí iomráiteacha a bhfuil obair déanta againn leo, tá: Visa, Unilever, Nestle, O2, Glanbia, Dairygold, Pot Noodle, Flora, Lucozade, Barry’s Tea, Walkers Crisps agus Bridgestone.

Teagmhálaí: Déaglán Ó Ceallaigh – 016753302 /
deaglan@gael-linn.ie