^Top of Page

Cairde Gael Linn

Crannchur tarraingteach le duaischiste bliantúil €170,000.
Díoltar ballraíocht i gCrannchur Míosúil móide scríobhchártaí díreach leis an bpobal trí ghréasán díoltóirí. Chun páirt a ghlacadh sa chrannchur seo is féidir dul i dteagmháil leis an mBainisteoir i do Réigiún (féach an liosta thíos) nó is féidir dul ar líne chun páirt a glacadh ar bhonn bliantúil.
I Deisceart na hÉireann, an táille le haghaidh ballraíocht Cairde Gael Linn ná €60 don bhliain.  I dTuaisceart Éireann, an táille ná £45.

Más mian leat bheith mar bhall de Cairde Gael Linn, is féidir leat an nasc go dtí na leathanaigh íocaíochta a leanúint, agus íoc le cárta creidmheasa.

CLICEÁIL ANSEO le haghaidh Ballraíocht Cairde Gael Linn

Tá Gael Linn tiomanta an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid a chomhlíonadh.
Aidhmeanna an Ráitis ná:
·        Cleachtais tiomsaithe airgid a fheabhsú.
·        Ardleibhéil cuntasachta agus oscailteachta a chur ar fáil do thacadóirí agus don phobal.
·        Soiléire agus cinnteacht a sholáthar maidir leis na heagraíochtaí a thugtar tacaíocht dóibh.
 
Le haghaidh eolas breise ar an an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid, cliceáil ar http://www.ictr.ie/content/fundraising-codes-practice.

Bhreithníomar an Ráiteas agus creidimid go bhfuil na caighdeáin leagtha amach ann bainte amach againn.

Cairt Tacadóirí
Ag Láimhseáil Aischothaithe agus Gearán
Gealltanas i leith Caighdeáin i gCleachtas Tiomsaithe Airgid

Polasaí Príobháideachais Chairde Gael Linn
          
GNÍOMHAIRÍ CAIRDE GAEL LINN

Séamus Ó Gallchóir (087 2448642)
Dún na nGall/Sligeach/Maigh Eo/Liatroim/Baile Átha Cliath/Cill Dara/Cill Mhantáin/Loch Garman

Paul Mc Guone (+44 7821899226)
Fear Manach/Tír Eoghain/Doire/Aontroim

Winnie O'Hagan (+44 7719817640)
Ard Mhacha/An Dún

Marie Fox (087 3241205)
Lú/An Mhí/Muineachán/An Cábhán

Ann Killalea (086 3088873)
Ros Comán/Gaillimh/An Longfort

Peter Higgins (086 8928971)
An Iarmhí/Laois/Uibh Fhailí/Ceatharlach

Flann Ó Keeffe (065 7087198)
An Clár/Luimneach

Scríob Linn
Cliceáil anseo i gcomhair liosta Siopaí Scríobhchartaí Gael Linn

Crannchur tarraingteach i bhfoirm scríobchártaí le duaischiste bliantúil de €500,000+.  Is féidir scríobchártaí a cheannach i siopaí agus ag ionaid seirbhíse ar fud na tíre.  Díoltar iad freisin go díreach leis an bpobal.

GNÍOMHAIRÍ SCRÍOB LINN  
John Brennan (Uimh soghluaiste 086 2629142)
Ceantair: Iarthuaisceart/Iarthar/Lár Tíre thuaidh/Oirthuaisceart

Noel Kirwan (Uimh soghluaiste 087 2271759)
Ceantair : Iardheisceart/Lár Tíre Theas/Oirdheisceart

 

Ceannoifig teagmhálaí: Moira Mac Giolla Ghunna – 01 675 1200/cairde@gael-linn.ie

Save Save