^Top of Page

Cúrsaí Cumarsáide

Praghas: €70


An Cúrsa                                                                                                        
Is cúrsa é seo chun deis a thabhairt do dhaltaí na hidirbhliana bunscileanna sna meáin chumarsáide a fhorbairt. Buntáiste mór ná go mbíonn an Ghaeilge á foghlaim ag na daltaí i rith an ama. Tugtar tuiscint dóibh ar mhodhanna éagsúla cumarsáide; iriseoireacht, raidió, teilifís agus na meáin shóisialta. Baineann siad úsáid as trealamh gairmiúil ar feadh an chúrsa.

Buaicphointí an chúrsá ná gearrscannán a dhéanamh, chomh maith le clár raidió a chur le chéile agus a thaifeadadh i stiúideoanna Raidió na Life.   

Ábhar an Chúrsa

Scileanna Craoltóireachta
    

  •  Léiriú agus leagan amach clár raidió
  •  Ullmhú scripteanna
  •  Úsáid chóras fuaime
  •  Agallóireacht
  •  Eagarthóireacht

Scileanna Scannánaíochta

•    Ullmhú plean agus script scannánaíochta
•    Úsáid cheamara
•    Cumadh radharcanna
•    Eagarthóireacht

Fad an chúrsa: Seachtain amháin – Luan go hAoine 9.30am go dtí 3.00pm

Uaslíon: 16 dalta ar gach cúrsa

Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille: €70 an duine

FOIRM IONTRÁLA: Cliceáil ANSEO chun foirm iontrála a íoslódáil

Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 675 1200 nó eolas@gael-linn.ie 

Dátaí 2018/19

2018

Cúrsa 1:1-5 Deireadh Fómhair

Cúrsa 2:8-12 Deireadh Fómhair

Cúrsa 3:15-19 Deireadh Fómhair

Cúrsa 4:22-26 Deireadh Fómhair

Cúrsa 5:5-9 Samhain

Cúrsa 6:12-16 Samhain

Cúrsa 7:19-23 Samhain

Cúrsa 8:26-30 Samhain

Cúrsa 9:3-7 Nollaig

 2019

Cúrsa 10:14-18 Eanáir

Cúrsa 11:21-25 Eanáir

Cúrsa 12:28 – 1 Feabhra

Cúrsa 13:4-8 Feabhra

Cúrsa 14:11-15 Feabhra

Cúrsa 15:25-1 Márta

Cúrsa 16:4-8 Márta

Cúrsa 17 :11-15 Márta

Cúrsa 18:25-29 Márta

Cúrsa 19:1-5 Aibreán

Cúrsa 20:8-12 Aibreán< Cúrsaí Eile