^Top of Page

Co. Mhaigh Eo

               'Sampla de Fhíseán a rinne scoláirí CRB i 2013'


Tá Coláiste Riocaird Bairéid suite in iarthuaisceart Mhaigh Eo i nGaeltacht Iorrais siar ó Bhéal an Átha agus 10 míle ó dheas ó Bhéal an Mhuirthead agus cóngarach do Cheann an Fhóid Dhuibh. Tá oileán Inis Gé in aice lena chósta thiar. Tá réimse saibhir fiadhúlra ag maireachtáil ar na hoileáin atá tréigthe anois ag daoine. Faigheann an Coláiste a ainm ón bhfile cáiliúil áitiúil, Riocaird Bairéad (1729 – 1819) a scríobh dánta ar nós “Preab san Ól” agus “Eoghan Cóir” a bhfuil cur amach forleathan orthu.

Is do dhaltaí idir 11 agus 18 bliana d’aois ar an 1 Eanáir 2015 atá na cúrsaí seo. Dearadh na cúrsaí le cumas na ndaltaí sa teanga labhartha a fheabhsú agus leis an bhféinmhuinín a thabhairt dóibh cumarsáid níos líofa a dhéanamh sa Ghaeilge.

Ar a gcéad mhaidin ar an gcúrsa cuirfidh an fhoireann teagaisc agallaimh ar na daltaí agus déanfaidh siad measúnú orthu leis an leibhéal ranga is fearr a oirfidh dá riachtanais a dheimhniú. Tá an cúrsa é féin deartha sa chaoi is go gcuirfidh sé ar chumas an dalta an Ghaeilge a úsáid ar ghnáthbhealaí praiticiúla. Déantar maoirseacht iomlán ar na gníomhaíochtaí ar fad.

Scannánaíocht
Tabharfar modúl do dhaltaí ar na cúrsaí a dearadh go speisialta chun taithí tosaigh a thabhairt dóibh ar ealaíon na scannánaíochta. Leis an gcúrsa sin áireofar pleanáil scripteanna, cruthú clár scéil, scannánaíocht agus eolas áirithe ar eagarthóireacht. Gheobhaidh na daltaí ar fad cóip DVD dá saothar.Tá Coláiste Riocaird Bairéid suite in iarthuaisceart Mhaigh Eo i nGaeltacht Iorrais siar ó Bhéal an Átha agus 10 mhíle ó dheas ó Bhéal an Mhuirthead agus cóngarach do Cheann an Fhóid Duibh. Tá oileáin Inis Gé in aice lena chósta thiar. Tá réimse saibhir fiadhúlra ag maireachtáil ar na hoileáin atá tréigthe anois ag daoine,. Faigheann an Coláiste a ainm ón bhfile cáiliúil áitiúil, Riocaird Bairéad (1729 – 1819) a scríobh dánta ar nós “Preab san Ól” agus “Eoghan Cóir” a bhfuil cur amach forleathan orthu.

 

             

< Coláistí Gaeltachta