^Top of Page

Co. Dhún na nGall

Suíomh an Chúrsa Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair is deise sa tír. Tá radharcanna ann nach bhfuil á sárú áit ar bith, idir chnoic, thránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus is é an ceantar Gaeltachta is láidre sa tír.

An Cúrsa
Mairfidh na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais - ón nglantosaitheoir go dtí na daoine a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana.

Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an chúrsa ná a chruthú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge.

Riail 58
Tá cúrsaí Gaeltachta Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar chúrsaí inseirbhíse faoi théarmaí Riail 58.

Aitheantas SCG
Tá cúrsaí Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais Eolaíochta agus shásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta  Beidh léachtanna/ceardlanna do mhúinteoirí amháin comh maith leis an gnáth clár oibre. 

Ionad: Gael Linn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath / +353.1.675.1200 / eolas@gael-linn.ie

Amchlár: Gaoth Dobhair
- Tosóidh na ranganna sa Ghaeltacht ag 9.45 a.m.

Dátaí:  Cúrsa 1    28/06/2015 – 04/07/2015
            Cúrsa 2    09/08/2015 – 15/08/2015

Clárú: Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ón suíomh idirlín. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.


< Cúrsaí sa Ghaeltacht