^Top of Page

Co. Dhún na nGall

Suíomh an Chúrsa Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair is deise sa tír. Tá radharcanna ann nach bhfuil á sárú áit ar bith, idir chnoic, thránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus is é an ceantar Gaeltachta is láidre sa tír.

An Cúrsa
Mairfidh na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais - ón nglantosaitheoir go dtí na daoine a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana.

Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an chúrsa ná a chruthú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge.

*Riail 58
Ní bheidh an cúrsa seo ar siúl i mbliana.

Tá cúrsa Gaeltachta mhí Lúnasa Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar chúrsaí inseirbhíse faoi théarmaí Riail 58.  Ní mór go mbeidh 10 múinteoirí cláraithe ar an gcúrsa le go rachaidh an cúrsa ar aghaidh.

Aitheantas SCG
Tá cúrsaí Gael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais Eolaíochta agus shásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta  Beidh léachtanna/ceardlanna do mhúinteoirí amháin comh maith leis an gnáth clár oibre. 

Ionad: Gael Linn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath / +353.1.675.1200 / eolas@gael-linn.ie

Amchlár: Gaoth Dobhair
- Tosóidh na ranganna sa Ghaeltacht ag 9.30 a.m.

Dátaí: A.    02/07/2017 – 08/07/2017
                                                                        
          B.     30/07/2017 – 05/08/2017   

Clárú: Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ón suíomh idirlín. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.


< Cúrsaí sa Ghaeltacht