^Top of Page

Gearrchúrsaí Scannánaíochta

Is chun bunscileanna scannánaíochta a thabhairt do dhaltaí iarbhunscoile an cúrsa seo.  Foghlaimeoidh siad conas a chuirtear scannán le chéile, ó phleanáil agus eagrú go húsáid trealaimh agus eagarthóireacht.  Beidh deis acu gearrscannán a phleanáil, a dhéanamh agus a chur in eagar iad féin. Beidh cóip dá saothar acu ar DVD ag deireadh an chúrsa.

Ábhar an chúrsa

  • scríobh scripte
  • cruthú clárscéil
  • eagrú foirne & suíomh
  • úsáid ceamara
  • cumadh seatanna
  • úsáid solais
  • taifeadeadh fuaime
  • eagarthóireacht

Suíomh an Chúrsa: Ionad Gael Linn, Eachléim, [An Fód Dubh], Co. Mhaigh Eo.
 
Fad an Chúrsa: Tráthnóna Domhnaigh go tráthnóna Aoine /
 
Uaslíon: 20 dalta per cúrsa
 
Táille: Clúdaíonn an táille de €200 an dalta, teagasc, lóistín & béilí.  Níl taisteal san áireamh 

Eolas: Fergus Mac Suibhne ag 086.8843489 nó fergus@gael-linn.ie


Gearrchúrsaí Scannánaíochta

Clár samplach

Lá 1:
Teacht go dtí an ionad & socrú lóistín

Buneolas
o    trealamh agus a úsáid
o    cumadh scéil
o    clár a chur ar scéal
o    scríobh scripte/ roinnt cúraimí

Lá 2 go Lá 4
obair scannánaíochta
9:30a.m. - 5:00p.m.

Lá 5:
léiriú scannán

Dul abhaile

D’fhéadfadh go leanfadh an obair scannánaíochta ar roinnt oícheanta ó 7.00 go 9.30p.m. d’fhonn scannán a chríochnú.

Eagrófar imeachtaí eile ar dhá oíche ar a laghad, mar bhriseadh ón scannánaíocht [m.sh. dreapadóireacht falla, babhláil, pictiúrlann, srl.]< Daltaí Iarbhunscoile