^Top of Page

Cúrsaí na nÓg

Éarlais: €100 Praghas: €280

Cúrsaí na nÓg

Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag déanamh an Ardteist nó
Teastas Sóisearach i 2015 & 2016An Cúrsa

Tá na cúrsaí seo leagtha amach de dhaltaí a mbeidh an Ardteist nó an Teastas Sóisearach á dhéanamh acu i 2015 nó 2016.

Is iad aidhmeanna an chúrsa;

• Scileanna labhartha agus éisteachta a fheabhsú
• Feabhas a chuir ar chruinneas teanga agus leathnú foclóra  
• Scileanna scríofa a fhorbairt
• Tacú le féinmhuinín i labhairt na Gaeilge a chruthú


Fad an chúrsa:
2 sheachtain – Luan go hAoine 9.30am go dtí 12.45pm

 Dátaí:    ARDTEISTIMÉIREACHT   TEASTAS SÓISEARACH  
   *A:  02/06/2014 - 13/06.2014    *A:  02/06.2014 - 13/06/2014
     B:  16/06.2014 - 27/06/2014      B:  16.06.2014 - 27.06/2014
     C:  30/06/2014 - 11/07/2014     *C: 28/07/2014 - 08/08/2014
    *D: 28/07/2014 - 08/08/2014
    
Uaslíon:  20 dalta per cúrsa

Ionad:
   Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille:
€280 per dalta
Is gá go mbeidh éarlais neamh-in-aisíochta de €100 le gach iarratas. Sa chás go mbíonn níos mó ná beirt ón teaghlach céanna ag clárú do na cúrsaí seo beidh lascaine 10% ar tháille an chúrsa ar fáil. Is gá go n-íocfar an táille ina iomlána roimh thús an chúrsa. Ní féidir glacadh le áirithintí do sheachtain amháin den chúrsa. 

Breis eolais:
Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie


*Where a course day falls on a bank holiday Monday, the class will be rescheduled on the following Saturday.


< Daltaí Iarbhunscoile