^Top of Page

Cúrsaí na nÓg

Foirm Iontrála Éarlais: €100 Praghas: €280

Cúrsaí na nÓg

Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag déanamh an Ardteist nó
Teastas Sóisearach i 2019 & 2020An Cúrsa

Tá na cúrsaí seo leagtha amach de dhaltaí a mbeidh an Ardteist nó an Teastas Sóisearach á dhéanamh acu i 2019 nó 2020.

Is iad aidhmeanna an chúrsa;

• Scileanna labhartha agus éisteachta a fheabhsú
• Feabhas a chuir ar chruinneas teanga agus leathnú foclóra  
• Scileanna scríofa a fhorbairt
• Tacú le féinmhuinín i labhairt na Gaeilge a chruthú


Fad an chúrsa:
2 sheachtain – Luan go hAoine 9.30am go dtí 12.45pm

 Dátaí:    ARDTEISTIMÉIREACHT   TEASTAS SÓISEARACH  

     A.  11.06.2018 - 22.06.2018
     A.  11.06.2018 - 22.06.2018

     B.  25.06.2018 - 06.07.2018
     B.  25.06.2018 - 06.07.2018

     C.  09.07.2018 - 20.07.2018
     C.  09.07.2018 - 20.07.2018

     D.   23.07.2018 – 03.08.2018
     D.  23.07.2018 – 03.08/2018

     E.   13.08.2018 - 24.08.2018


    E.  13.08.2018 - 24.08.2018
                Uaslíon:
  20 dalta per cúrsa

Ionad:
   Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille:
€280 per dalta
Is gá go mbeidh éarlais neamh-in-aisíochta de €100 le gach iarratas. Sa chás go mbíonn níos mó ná beirt ón teaghlach céanna ag clárú do na cúrsaí seo beidh lascaine 10% ar tháille an chúrsa ar fáil. Is gá go n-íocfar an táille ina iomlána roimh thús an chúrsa. Ní féidir glacadh le áirithintí do sheachtain amháin den chúrsa. 

Breis eolais:
Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie


< Cúrsaí Eile