^Top of Page

1980-1989

An Nuachtán Anois 
I 1984, bhunaigh Gael Linn nuachtán seachtainiúil, Anois, agus lean dá fhoilsiú go dtí 1996. Nuachtán táblóideach a bhí ann agus baineadh úsáid fhairsing as dathanna.

Comhthéacs na hEorpa

I 1981 d'eagraigh Gael Linn, i bpáirt le hOifig Eolais an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile Átha Cliath, seimineár lae chun seasamh theangacha neamhfhorleathana, ar nós na Gaeilge, sa Chomhphobal Eorpach a mheas agus féachaint arbh fhéidir tacú leo ar bhonn Eorpach. B'as an seimineár sin a tháinig an smaoineamh comhbheartas Eorpach a sheoladh agus taobh istigh de roinnt míonna bhí an Biúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana ar an bhfód agus ardbhainisteoir de chuid Gael Linn mar Uachtarán air. Sna blianta dá éis bhí lámh shuntasach ag an mBiúró i ngach mór-iarracht sa Pharlaimint Eorpach, i gComhairle na hEorpa, in UNESCO agus san OSCE chun cearta lucht labhartha na dteangacha neamhfhorleathana a chur chun cinn.

Raidió Áitiúil
Chuir Gael Linn aighneachtaí éagsúla faoi chraoltóireacht ar aghaidh, go háirithe faoi raidió áitiúil. Cheannaigh an eagraiocht scaranna i ndá stáisiún áitiúil - Clare FM agus Raidió Chiarraí.