^Top of Page

2000-2009

Gael Linn i mbun na fiontraíochta
D’oscail Gael Linn caifé Gaelach i lár Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2000. Caifé Trí D an t-ainm a bhí air.

Thug Gael Linn Banríon Álainn an Líonáin, aistriúchán Gaeilge ar shárdhráma Martin Mc Donagh go Baile Átha Cliath áit ar léiríodh é cúig oíche as a chéile in Amharclann Samuel Beckett i gColáiste na Tríonóide.

In 2002 sheol Gael Linn, i gcomhar le Institiúid Teangeolaíochta Éireann cúrsa nua den scoth, Gaeilge agus Fáilte. Tá an leabhar agus na dlúthdhioscaí, a ghabhann leis, araon an-tarraingteach.

Sheol Gael Linn clár nua cultúrtha do scoileanna i 2002.
Cuireadh cuma nua ar na díospóireachtaí. In áit comórtas náisiúnta amháin cuireadh tús le Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain do scoileanna ina ndéantar an teagasc trí Ghaeilge, agus Comórtas Díospóireachta An Phiarsaigh do na scoileanna ina múintear trí Bhéarla. Cuireadh tús le himeachtaí nua eile, Coirm, sraith de fhéilte siamsaíochta do bhunscoileanna, an comórtas do ghrúpaí ceoil thraidisiúnta, Siansa, agus Comórtas Clár Raidió do Iarbhunscoileanna.

Áiseanna Oideachasúla
Tosaíodh ar fhoilseacháin d’iarbhunscoileanna a chur ar fáil ag tús na nóchaidí. Mar chuid dár bpolasaí don mhílaois nua cinneadh ar raon leathan áiseanna tacaíochta a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Bhí idir phóstaeir, phacáistí múinteoireachta do bhunscoileanna agus dlúthdhioscaí cuimhne inléite amháin [CD-Rom] curtha ar fáil cheana féin.