^Top of Page

TRÁTH NA gCEIST

Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Thuaisceart Éireann atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga sin a chluinstin agus a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid thaitneamhach, thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

Reáchtáil an chomórtais
Reáchtáltar an comórtas seo in ionaid éagsúla, neamhspleách ar a chéile, agus bronntar duaiseanna ar na foirne is fearr i ngach ionad. Leantar le gnáth-nós quizboird.  In aon ionad cuirtear na ceisteanna ar na foirne ar fad le chéile. Bíonn ar na foirne na freagraí a scríobh, ach is féidir le baill na foirne labhairt eatarthu féin chun teacht ar fhreagra.  Is féidir suas le sé bhabhta ceisteanna a bheith ann, le 8 gceist i ngach babhta.  Cuirtear céilí gairid nó ceolchoirm ar siúl i ndiaidh babhtaí na gceisteanna i ngach ionad, chun cur le spraoi na hócáide.

Iomaitheoirí
Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i dTuaisceart Éireann foirne a iontráil ó na ranganna shóisearcha.  Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil.  Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith. Níl  aon comórtas ann do na ranganna sinsearacha.

DuaiseannaBronntar duaiseanna ar gach ball foirne den trí fhoireann is airde marc (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) i ngach ionad.

Iontráil
Ní mór foirmeacha iontrála agus táille de £5 an fhoireann a sheoladh isteach roimh 25 Meán Fómhair 2015 go dtí: Tráth na gCeist Gael Linn, Ionad Bhóthar na hArdeaglaise, Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha BT617QX.

Is féidir foirm iontrála a íoslódáil ar an leathanach seo.

DÁTAÍ AGUS IONAID 2015/2016

6.10-15 - Óstlann an White Horse, Doire

7-10-15 - Sólann na bhFál, Béal Feirste (1)

8-10-15 - Dún Uladh, An Ómaigh

9-10-15 - Sólann Iúr Cinn Trá, Iúr Cinn Trá

13-10-15 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach

14-10-15 - Sólann na bhFál, Béal Feirste (2)

15-10-15 - Ashburn Hotel, An Lorgain

16-10-15 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach

23-10-15 - Óstán Lisdoo, Dún Dealgan, Co. Lú

22-1-16 - Craobh 2016 - Ashburn Hotel, An Lorgain

Clár an Lae ag Tráth na gCeist Gael Linn

 Clárú  11.00 a.m.
 Tosú ar Thráth na gCeist  11.15 a.m.
 Lón  12.30 p.m.
 Céilí
 1.00 p.m.
 Críoch  2.00 p.m.

Tuilleadh Eolais ó Réamonn nó Póilín in oifig Gael Linn, Ard Mhacha, 028.37522162, info@gael-linn.net< Iarbhunscoil