^Top of Page

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal

I gcomhar le Edel Ní Bhraonain, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, agus Aedraen Ó Dubhghail, Aontas na Mac Léinn in Éirinn, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana. Beidh Edel agus Aedrean  i mbun réamhbhabhtaí a eagrú le linn mhí Dheireadh Fómhair agus rachaidh ceithre fhoireann ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann, a reáchtálfar ar 2 p.m. ar an Satharn 31 Deireadh Fómhair 2015 ag féile an Oireachtais i mBaile Átha Cliath.
Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit.
Tuilleadh eolais le fáil ó Edel ag edel@cnag.ie nó 087.6289794

Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2016, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil, atá á reáchtáil ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath.
Eolas: Roibeard Ó Caoindealbháin, 086.3229711, cornuicc@gmail.com, robert.quinlan@ucdconnect.ie

Tá áthas orainn i mbliana tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide, atá tar éis tús a chur le comórtas nua 'Maidens na Gaeilge'. Tá suas le 40 cainteoir ón gcoláiste ag tabhairt faoin gcomórtas,atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana. Tá sé faighte amach againn go bhfuil go leor de na cainteoirí seo tar éis a bheith páirteach i ndíospóireachtaí Gael Linn nuair a bhíodar ag freastal ar scoil agus is áthas linn a fheiceáil go bhfuil fonn orthu leanacht ar aghaidh leis na díospóireachtaí ag an tríú leibhéal.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' ar fáil ó Áine Ni Haberlín ag haberlia@tcd.ie

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Seán Ó Ceallaigh,
Gael Linn
01.6753299  087.2510980
seanc@gael-linn.ie< Triú Leibhéal