^Top of Page

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal/Corn Uí Chon Cheanainn

COMÓRTAS NÁISIÚNTA DÍOSPÓIREACHTA
I gcomhar le Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana. Beidh Alswyn i mbun réamhbhabhtaí a eagrú le linn mhí Dheireadh Fómhair agus rachaidh ceithre fhoireann ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann, a reáchtálfar ar an Satharn 4 Samhain 2017 ag féile an Oireachtais i gCill Airne. Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit. Féach ar phictiúir ó chomórtas 2016 ANSEO
Tuilleadh eolais le fáil ó Alswyn ag alswyn@cnag.ie nó 085.1519230

CORN UÍ CHON CHEANAINN
Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2018, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil, atá á reáchtáil ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Is i mí Aibreán a bhíonn sé ar siúl de ghnáth. Féach píosa faoi chomórtas 2016 ANSEO
Eolas: Bairbre Ní Chonchúir, 085.1600861, cornuicc@gmail.com.

MAIDENS NA GAEILGE
Tá áthas orainn tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide agus le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, atá tar éis tús a chur le comórtais nua 'Maidens na Gaeilge' le blianta beaga anuas. Bhí suas le 40 cainteoir ón dá choláiste sásta tabhairt faoin gcomórtas anuraidh ina gcoláiste féin,comórtais atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' i gColáiste na Tríonóide ar fáil ó Blánaid Ní Chearnaigh ag diospoireacht@cumann.ie    0044754 8929203 agus comórtas UCD ó Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin ag diospoireacht@cumanngaelach.com

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Seán Ó Ceallaigh,
Gael Linn
01.6753299  087.2510980
seanc@gael-linn.ie< Tríú Leibhéal