^Top of Page

Deireadh Seachtaine Gaeilge and Cultúrtha i Ráth Chairn

                                                
Ba mhaith le Gael Linn agus Comharchumann Ráth Chairn cuireadh a thabhairt duit deireadh seachtaine a chaitheamh leo i nGaeltacht Ráth Chairn ó 10 - 12 Deireadh Fómhair 2014. I rith na deireadh seachtaine seo tabharfar deis do fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge blas a fháil den Ghaeilge labhartha agus cultúr na Gaeltachta. Déanfar seo trí rang comhrá meánleibhéal Gaeilge do fhoghlaimeoirí agus ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós a chur ar fáil do na rannpháirtithe.

Gael Linn and Comharchumann Ráth Chairn invite you to spend a weekend with them in the Gaeltacht of Ráth Chairn from 10 - 12 October 2014. Over the weekend adult Irish language learners will experience the spoken Irish of the Gaeltacht and its rich Gaelic culture as well as a conversational Irish language class for intermediate level learners and a workshop on sean-nós Irish singing.

Tá Gaeltacht Ráth Chairn suite timpeall uair a chloig ó Bhaile Átha Cliath i gContae na Mí. Bunaíodh Gaeltacht Ráth Chairn i 1935 nuair a aistríodh teaghlaigh iomlána aniar as Conamara chuig Co. na Mí. Is Gaeltacht bheo í a ofrálann timpeallacht idéalach chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh.

The Ráth Chairn Gaeltacht is situated about 1 hour from Dublin in Co. Meath. Ráth Chairn was founded in 1935 when families from Connamara moved under a land commission scheme to this area of Co. Meath. This living Gaeltacht provides an idyllic environment to learn and practice the Irish language.


Socrófar lóistín do na rannpháirtithe go háitiúil. Táille na deireadh seachtaine ná €180 an duine (béilte san áireamh).

Accommodation will be arranged for participants in the locality. The fee payable in advance is €180 per person ( including meals ).

Má tá suim agat freastal ar an deireadh seachtaine Gaeilge agus cultúr seo i nGaeltacht Ráth Chairn líon isteach an fhoirm iarratais thall agus seol ar ais é leis an táille chuí chuig; Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

If you are interested in attending this weekend of Irish language and culture in the Ráth Chairn Gaeltacht please complete the application form and send it with the appropriate fee to; Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.   

Amchlár / Timetable

Dé hAoine – 10 Deireadh Fómhair 2014

7.30pm    Ag bualadh le chéile in Áras Pobail Ráth Chairn/
               Meeting in the Ráth Chairn community centre

8pm         Tae sa teach lóistín/Tea in the Guesthouse

9pm         Caint ar stair Ráth Chairn le Simon Ó Cróinín in Áras Pobail Ráth Chairn/
                A talk on the history of the Ráth Chairn Gaeltacht with Simon Ó Cróinín

10pm       Ceol & Comhluadar/Traditional music and social evening

 
Dé Sathairn - 11 Deireadh Fómhair 2014

10am      Rang comhrá Gaeilge do fhoglaimeoirí meánleibhéal - Áras Pobail Ráth Chairn/
              Irish conversational language class for intermediate learners in Áras Pobail Ráth Chairn

1pm        Lón/Lunch

2.30p.m   Rang comhrá Gaeilge do fhoglaimeoirí meánleibhéal - Áras Pobail Ráth Chairn/
               Irish conversational language class for intermediate learners in Áras Pobail Ráth Chairn

4.15 p.m. Ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós/
               Irish sean-nós singing workshop in Áras Pobail Ráth Chairn

6  p.m.     Dinnéar/Dinner

8.30 p.m. Tráth na gCeist Bord/ Table Quiz  

10 p.m.    Seisiúin cheoil traidisiúnta in Áras Pobail Ráth Chairn/Traditional music session


Dé Domhnaigh - 12 Deireadh Fómhair 2014


10.15am    Aifreann (roghnach/optional)

11 a.m.      Slán abhaile—Tae & Caife san Áras Pobail                          

Tuilleadh Eolas:
Gael Linn  35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 01.6751200 eolas@gael-linn.ie< Imeachtaí Eile