^Top of Page

Spraoicheist Gael Linn

Is é an aidhm atá le Spraoicheist Gael Linn ná ócáid taitneamhach a chur ar bun a léireoidh do na páistí gur féidir leo píosa spraoi a bheith acu trí mheán na Gaeilge, fiú muna bhfuil siad líofa sa teanga. Bheadh súil againn freisin go gcuirfí lena bhfoclóir Gaeilge trí bheith páirteach san ócáid féin agus trín réamhullmhúcháin a dhéanfaí sa rang.

Céard é Spraoicheist Gael Linn?
Ócáid aonuaire le Tráth na gCeist i bhfoirm Quizboird (foirne de 4), agus Ceolchoirm le míreanna ó na scoileanna páirteach.

Clár Samplach
10.30 a.m. - Clárú
10.45 a.m. - Tús le Spraoicheist (6 Bhabhta 10 gCeist)
12.15 p.m. - Ceolchoirm (le míreanna ó na scoileanna páirteach i Spraoicheist)
12.45 p.m. - Bronnadh na nDuaiseanna


Ba cheart do scoileanna a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh i mbabhta de Spraoicheist teagmháil a dhéanamh le Gael Linn. Déanfar gach iarracht babhta a eagrú sa cheantar ina bhfuil an scoil ach ní i gcónaí go mbíonn sé sin indéanta. Sa chás nach mbeimid ábalta Spraoicheist a eagrú áfach, tá rogha eile ann ! Tá pacáiste ar fáil a dtugtar Quizphaca Gael Linn air. Tá gach eolas thíos.

Quizphaca Gael Linn
Seo táirge nua atá á ofráil ag Gael Linn do mhúinteoirí sna hardranganna i mbunscoileanna na tíre. Cuirfidh Quizphaca Gael Linn ar chumas na múinteoirí Spraoicheist i bhfoirm quizboird a reáchtáil sa scoil gan an stró a bhaineann go hiondúil lena leithéid. D’fhéadfaí an Spraoicheist a eagrú do dhaltaí na scoile féin nó d’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do scoileanna eile sa cheantar foirne a chur ann freisin. Bheadh a leithéid d’ócáid an-oiriúnach le linn Seachtain na Gaeilge mar shampla.

An costas atá ar an Quizphaca ná €55.00 nó £40 stg. (postas san áireamh).  Cliceáil anseo le ceannach ar-líne.

Dóibh siúd a bhfuil spéis acu Spraoicheist a eagrú cuirfidh Gael Linn Quizphaca ar fáil ina mbeidh na nithe seo a leanas:

Sé bhabhta ceisteanna le 10 gceist i ngach babhta
babhta amháin bunaithe ar leathanach de phictiúir
babhta éisteachta bunaithe ar dhlúthdhiosca
3 chóip de na ceisteanna agus na freagraí
Leabhair de bhileoga freagraí (dath difriúil do gach babhta)
Leathanaigh do uimhreacha boird
Duaiseanna (8 gcinn de chaipíní Gael Linn)
Pinn Gael Linn (ceann do gach bord)
Scórchlár (A3)
Foclóir le míniú ar na focail is deacra a bheidh sna ceisteanna. Is féidir le múinteoirí an foclóir a úsáid mar áis chun réamhullmhú a dhéanamh sa rang don Spraoicheist. Má bhíonn na focail seo foghlamtha ag na páistí ní bheidh gá na ceisteanna a mhíniú as Béarla ar an lá.

Eagrú

Molaimid


An Spraoicheist a reáchtáil le linn am scoile
Glacadh le freagraí as Béarla ach aitheantas speisialta a thabhairt do fhreagraí as Gaeilge
Táille bheag a bhailiú ó na páistí leis an costas a chlúdach
Ceolchoirm bheag a chur ar bun tar éis an Spraoicheist le míreanna as Gaeilge m.sh. ceoltóirí/rinceoirí/amhránaithe ón scoil (Beidh am acu siúd atá ag déanamh na gceartúchán a gcuid oibre a chríochnú le linn na Ceolchoirme seo)
Gan an scórchlár a bheith ar taispeáint má bhíonn foirne atá lag ag glacadh páirte
Gan cairde a bheith ar fhoirne le chéile ach iad a mheascadh, nó sa chás go mbeadh cúpla scoil i gceist páistí ó na scoileanna difriúla a chur ar fhoirne le chéile
Ceisteanna a bhaineann le bhur gceantar féin a chur isteach in áit roinnt dár gceisteanna


Tuilleadh Eolais
Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 01.6753299 R-phost: seanc@gael-linn.ie

Spraoicheist Gael Linn Ceisteanna Samplach

    1. Cad é an t-oileán is mó ar domhan? An Ghraonlainn
    2. Cé mhéid seachtain i mbliain? 52
    3. Cad is ainm don sobalchlár ar TG4? Ros na Rún
    4. Cén cúige ina bhfuil Co. Liatroma? Cúige Chonnacht
    5. Cé scríobh an leabhar Best Friends agus Diamond Girls? Jacqueline Wilson
    6. Cén abhainn ar a bhfuil Baile Átha Cliath suite? An Life
    7. Cén cluiche a imríonn Gordon Darcy agus Shane Horgan? Rugbaí
    8. Cén plainéad ar a rugadh Superman? Krypton
    9. Cé mhéid cos ar tarantula? 8
    10. Cé mhéid imreoir a bhíonn ar fhoireann sacair? 11
    11. Cén teanga a labhrann siad sa mBrasaíl? Portaingéilis
    12. Cén contae ina bhfuil Clár Chlainne Mhuiris agus Caisleán an Bharraigh? Muigheo
    13. Ainmnigh ‘The Olsen Twins’ ? Mary Kate agus Ashley
    14. Cén contae ina bhfuil an sliabh, An Sugar Loaf ? Co. Chill Mhantáin
    15. Cén tír inar rugadh an Pápa Eoin Pól 2? An Phólainn
    16. Cé bhí mar Uachtarán ar Mheiriceá roimh George Bush? Bill Clinton
    17. Cén fhoireann sacair a dtugtar na ‘Magpies’ orthu? Newcastle
    18. Fíor nó bréagach? Tá 40 lá sa Charrghas? Fíor
    19. Suimigh 2 + 10 + 8? 20
    20. Cén contae as a dtagann carr leis an gcláruimhir SO? Sligeach

 

 < Bunscoil