^Top of Page

GAELBHRATACH

GAELBHRATACH

Scéim nua do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, urraithe ag Foras na Gaeilge agus á fheidhmiú ag Gael Linn

(Tá an scéim ar an dara leibhéal á fheidhmiú i bpáirt le Conradh na Gaeilge)

  CLICEÁIL ANSEO CHUN DUL CHUIG SUÍOMH GRÉASÁIN GAELBHRATACH

 

Scéim tacaíochta í Gaelbhratach do scoileanna de gach saghas ar fud na hÉireann. Díríonn Gaelbhratach ar chur chun cinn na Gaeilge ar bhonn struchtúrtha, pleanáilte agus taitneamhach sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna.
Is í aidhm na scéime Gaelbhratach ná úsáid na Gaeilge a spreagadh, ní hamháin sa seomra ranga, ach mar theanga phobal na scoile chomh maith. Leagtar an bhéim ar an nGaeilge chumarsáideach agus ar thabhacht na feasachta teanga mar mhodh foghlama na bpáistí go háirithe. Bronntar Gaelbhratach mar ghradam aitheantais as ucht iarrachtaí na scoile mar is cuí.

Fís na Scéime don bhunscoil:

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge
  • Go mbainfear leas as Curaclam na Bunscoile chun Comhrá Gaeilge a fhreastalaíonn ar riachtanais na bpáistí a mhúineadh
  • Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a labhairt go spontáineach eatarthu féin le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil 


Fís na Scéime don iar-bhunscoil:

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge
  • Go gcuirfear ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.
  • Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime. 
  • Scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

 

Tá Mairéad Ní Thiománaigh fostaithe mar Oifigeach Tionscadail chun an scéim do bhunscoileanna a reáchtáil agus tá Edel Ní Bhraonáin fostaithe mar Oifigeach Tionscadail chun an scéim do iarbhunscoileanna a reáchtáil. Tá Gael Linn buíoch as páirtíocht Chonradh na Gaeilge i dtaca le scoileanna ar an dara leibhéal.  Idir an dá léibhéal tá ós cionn 70 scoileanna timpeall na tíre ag glacadh páirt sa scéim píolótach. Beifear ag tabhairt cuireadh do roinnt scoileanna nua teacht isteach sa scéim gach bliain, sna blianta amach romhainn. Má tá aon eolas breise ag teastáil is féidir teagmháil a dhéanamh le Andrea nó le Mairéad. Seo a leanas sonraí teagmhála na hoifigigh:

 

Mairéad Ní Thiománaigh
Gaelbhratach (Bunscoileanna)
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
01.6753307 maireadt@gael-linn.ie


Edel Ní Bhraonáin
Gaelbhratach (Iar-bhunscoileanna)
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
01.6753294   edel@gael-linn.ie   

CLICEÁIL ANSEO CHUN DUL CHUIG SUÍOMH GRÉASÁIN GAELBHRATACH                                                                              


 

 

 

 

                             < Iar-bhunscoil