^Top of Page

Foilseacháin

Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Mar sin bíonn an t-ábhar suas chun dáta. Bíonn clúdach ar fáil ina gcuirtear na caibidlí chun go mbeidh leabhar ag gach dalta faoi dheireadh na scoilbhliana.

Splanc
Foilsítear Splanc i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.

 
Dréimire
Ardteistiméireacht
 Splanc Staighre
Ardleibhéal  Idirbhliain  Teastas Sóisearach Ardleibhéal

 

Tuilleadh eolais ar fáil faoi gach cnaipe ar leith.

Eolas:
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 Fón: 01.6751200 R-phost: eolas@gael-linn.ie
Gael Linn, 20 Bóthar na hEaglaise, Ard Mhacha BT61 7Qz Fón: 048 37522162 R-phost: info@gael-linn.net