^Top of Page

Staighre

Sampla

Staighre don Teastas Sóisearach, Ardleibhéal

Foilsítear Staighre i 6 chaibidil ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. Dá bhrí sin bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.

I ngach caibidil beidh

  • píosaí sainscríofa ar chúrsaí reatha, ar shainspéiseanna na hóige – ceol, spórt, scannáin etc.
  • ailt oiriúnacha agus ceisteanna léamhthuisceana leo
  • dánta / píosaí próis le ceisteanna 
  • cleachtaí gramadaí agus cainte mar aon le meascán de litreacha agus nótaí, de scéalta, de dhíospóireachtaí etc
  • CD (saor in aisce) agus script do gach rang agus ceisteanna cluastuisceana i gcló sa chaibidil.

Más mian leat cóip shamplach de chaibidil a fheiceáil, níl le déanamh agat ach í a lorg.


 

Staighre

Staighre
Cód: STAIGHREWEB
Foilseachán dírithe ar an Teastas Sóisearach Ardleibhéal
Ábhar Reatha Foirm Ordaithe Lch Ranga