^Top of Page

Céim

Céim don Ardteistiméireacht, Gnáthleibhéal

Foilsítear Céim i 6 caibidil, ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. Is in aghaidh na míosa a dhéantar gach caibidil a chur i gcló agus an t-ábhar a thaifeadadh. Dá bhrí sin, bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
I ngach caibidil beidh
  • píosaí sainscríofa ar chúrsaí reatha, ar shainspéiseanna na hóige – ceol, spórt, scannáin etc.
  • cleachtaí don bhéaltriail agus don tsraith pictiúr
  • ailt oiriúnacha agus ceisteanna léamhthuisceana leo
  • saibhriú foclóra agus cleachtaí gramadaí
  • cúnamh leis an gcúrsa ainmnithe litríochta – ceisteanna agus freagraí
CD (saor do gach rang) le hábhar don chluastuiscint agus don bhéaltriail.