^Top of Page

Eile

                  


Buntús Cainte 1,2,3.
Cúrsa é seo a mbíonn an-éileamh air i gcónaí.
Costas €10 atá ar gach cuid de ach is féidir an t-iomlán a cheannach ar €25.
Gabhann dlúthdhiosca foghlama le gach leabhar. Saor ó chostas poist
                                                        

Cúrsa é so do dhaoine nár fhoghlaim Gaeilge cheana. Tá sé dírithe ar ghrúpa foghlaimeoirí ach gur féidir leis an duine aonair leas a bhaint as freisin.
 
Tá dhá dhiosca a cheannach mar thaca leis an gcúrsa.
 
Leabhar agus an dá dhiosca: €30. Postas saor in aisce.


 D’eascair an leabhar seo Aspects of a Shared Heritage, ó obair thrasphobail de chuid Gael Linn a thosaigh sna 1990í agus a raibh d’aidhm aici míthuiscintí idir an dá mhórphobal a mhaolú. Tá tacaíocht faighte ag Gael Linn ó Fhoras na Gaeilge don obair thrasphobail agus don fhoilseachán seo.

I sraith d’altanna suimiúla, déantar gneithe den chomhoidhreacht idir an dá thraidisiún a chíoradh- idir cheol, logainmneacha, thaithí fhoghlaimeoirí ó chúlraí éagsúla. Tugtar neart samplaí agus tá an leabhar leagtha amach go healaíonta.

Cé gur leabhar beag go leor é Aspects of a Shared Heritage, beidh tionchar nach beag aige ag cuidiú le daoine tuiscint níos iomláine a bheith acu ar ár gcomhoidhreacht. 

Praghas £5 or €6