^Top of Page

Eile

                  


Buntús Cainte 1,2,3.
Cúrsa é seo a mbíonn an-éileamh air i gcónaí.
Costas €10 atá ar gach cuid de ach is féidir an t-iomlán a cheannach ar €25.
Gabhann dlúthdhiosca foghlama le gach leabhar. Saor ó chostas poist
                                                        

Cúrsa é so do dhaoine nár fhoghlaim Gaeilge cheana. Tá sé dírithe ar ghrúpa foghlaimeoirí ach gur féidir leis an duine aonair leas a bhaint as freisin.  Costas an leabhair:  €24.
 
Is féidir dhá dhiosca a cheannach mar thaca leis an gcúrsa ar chostas breise €15.
 
Leabhar agus an dá dhiosca: €39. Postas saor in aisce.