^Top of Page

Tacaigh Linn

Crannchur tarraingteach le duaischiste bliantúil €175,000+. Díoltar ballraíocht i gCrannchur Míosúil móide scríobhchártaí díreach leis an bpobal trí ghréasán díoltóirí.  Chun páirt a ghlacadh sa chrannchur seo is féidir dul i dteagmháil leis an mBainisteoir i do Réigiún (féach an liosta thíos) nó is féidir dul ar líne chun páirt a glacadh ar bhonn bliantúil.


I Deisceart na hÉireann, an táille le haghaidh ballraíocht Cairde Gael Linn ná €6 in aghaidh na míosa nó €60 don bhliain.  I dTuaisceart Éireann, an táille ná £5 (míosúil)/£45 (bliantúil).

Más mian leat bheith i do bhall de Cairde Gael Linn, cliceáil an nasc seo agus is féidir íoc le cárta creidmheasa

Ráiteas Gael Linn maidir le Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid
Tá Gael Linn tiomanta an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid a chomhlíonadh.
Aidhmeanna an Ráitis ná:
·        Cleachtais tiomsaithe airgid a fheabhsú.
·        Ardleibhéil cuntasachta agus oscailteachta a chur ar fáil do thacadóirí agus don phobal.
·        Soiléire agus cinnteacht a sholáthar maidir leis na heagraíochtaí a thugtar tacaíocht dóibh.
 
Le haghaidh eolas breise ar an an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid, cliceáil ar http://www.ictr.ie/content/fundraising-codes-practice

Bhreithníomar an Ráiteas agus creidimid go bhfuil na caighdeáin leagtha amach ann bainte amach againn.

Cairt Tacadóirí
Ag Láimhseáil Aischothaithe agus Gearán
Gealltanas i leith Caighdeáin i gCleachtas Tiomsaithe Airgid 
         

GNÍOMHAIRÍ CAIRDE GAEL LINN

Séamus Ó Gallchóir (0872448642)
Dún na nGall/Sligeach/Maigh Eo/Liatroim/Baile Átha Cliath/Cill Dara/Cill Mhantáin/Loch Garman

Paul Mc Guone (0044782189226)
Fear Manach/Tír Eoghain/Doire/Aontroim

Winnie O'Hagan (00447719817640 )
Ard Mhacha/An Dún

Marie Fox (0873241205)
Lú/An Mhí/Muineachán/An Cábhán

Ann Killalea (0863088873)
Ros Comán/Gaillimh/An Longfort

Peter Higgins (0868928971)
An Iarmhí/Laois/Uibh Fhailí/Ceatharlach

Flann Ó Keeffe (065 708198)
An Clár/Luimneach


Scríob Linn

Cliceáil anseo i gcóir liosta Siopaí Scríobhchartaí Gael Linn
Crannchur tarraingteach i bhfoirm scríobchártaí le duaischiste bliantúil de €500,000+.  Is féidir scríobchártaí a cheannach i siopaí agus ag ionaid seirbhíse ar fud na tíre.  Díoltar iad freisin go díreach leis an bpobal.

GNÍOMHAIRÍ  SCRÍOB LINN  
John Brennan (Uimh soghluaiste 0862629142)
Ceantair: Iarthuaisceart/Iarthar/Lár Tíre thuaidh/Oirthuaisceart

Noel Kirwan (Uimh soghluaiste 0872271759)
Ceantair: Iardheisceart/Lár Tíre Theas/Oirdheisceart


Teagmhálaí: Moire Nic Giolla Ghunna – 016753302