^Top of Page

Nuacht

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh - Torthaí na Craoibhe 2017!

 Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh - Torthaí na Craoibhe 2017!
Daltaí deisbhéalacha ag ceiliúradh a mbua díospóireachta Uile-Éireann!
 Tá an-údar cheiliúrtha ag  daltaí deisbhéalacha ó Bhaile Átha Cliath agus ó Áth Luain, tar éis dóibh Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta  an Phiarsaigh 2017 a bhuachan !  Is ar an gCéadaoin, 15 Márta 2017, in Óstán Athlone Springs, Contae na hIarmhí, a reáchtáladh an ócáid ghradamúil seo. Ba é seo buaicphointe na bliana den chomórtas seo a reáchtálann Gael Linn do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre, agus ghlac breis agus 150 foireann páirt sa chomórtas ó cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair seo caite.
 
Is é an rún a bhí á phlé sa chraobh shóisearach ná ‘Is tír mhaith í Éire le cónaí inti’ !  Labhair foirne ó Thiobraid Árann, Meánscoil na nUrsulach, Durlas agus Scoil Naomh Áine, Baile Thiobraid Árainn,  ar son an rúin, agus is foirne ó Scoil Pháirc Sandford, Baile Átha Cliath, agus Coláiste Ghearóid Naofa, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, a bhí mar fhreasúra acu.  Bhí tuairimí spéisiúla ag na cainteoirí óga ar an ábhar, agus bhíodar uilig cumasach ag cur a gcuid argóintí os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair ! Cúigear moltóirí a bhí ar an bpainéal– Bairbre Ní Thuairisg, Seosamh Ó hÉanaigh, Gerry Motherway, Féilim Mac Donnchadha agus Áine Ní Ghlinn – agus iarchainteoirí de chuid an chomórtais ina measc.  Bhí caighdeán chomh hard díospóireachta ann gur thóg sé tamall orthu teacht ar a gcinneadh. Bhí ríméad ar lucht tacaíochta Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, agus ach go háirithe ar an múinteoir Diarmuid Curraoin,  nuair a fógraíodh gurb ag a bhfoireann siúd a bhí an bua  !  Éacht eile díospóireachta déanta ar son na scoile ag na baill foirne – Maeve Rigney, Sorcha Pointon agus Luther Lyons – mar gurb iad foireann shinsearach na scoile a roghnaíodh mar churaidh ag craobhchomórtas 2016 !
 
Bhí díospóireacht bhreá bhríomhar ansin idir na cainteoirí sinsearacha, ó Choláiste Belvedere, Baile Átha Cliath, Meánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach, Acadamh Naomh Muire, Ceatharlach agus Coláiste Pobail Átha Luain, Contae na hIarmhí.  An t-am seo, is é an t-ábhar a bhí á scagadh ag na foirne ná: ‘Ba cheart don Taoiseach diúltú don chuireadh chuig an Teach Bán ar Lá Fhéile Pádraig!’, rún tráthúil a bhí go mór i mbéal an phobail le tamall !  Ba léir go raibh an-ullmhú déanta ag na cainteoirí ar fad, le treoir mhaith óna gcuid múinteoirí.  Is iad foireann Choláiste Pobail Átha Luain,Co. na hIarmhí  - Fiona Ní Mhaolmhuaidh, Annie Ní Shíocháin agus Caitríona Ní Choisdealbha - a fógraíodh mar bhuaiteoirí, toisc a n-argóintí láidre, tomhaiste i gcoinne an rúin agus bhí sceitimíní orthu agus iad ag  ardú an choirn – an chéad uair don scoil sa chomórtas seo!   Ba í Eileen Nic an Mhilidh an múinteoir a stiúraigh an fhoireann trí bhabhtaí uilig an chomórtais i mbliana agus bhí  áthas agus bród an domhain uirthi faoina mbua, ní nach íonadh !  
 
Is é an Coimisnéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, a bhí mar aoichainteoir ag an ócáid, agus mhol sé na rannpháirtithe óga as bua na cainte a bheith acu uilig ! Léirigh sé an-spéis sna hóráidí ar fad agus chuir sé a chuid tuairimí féin ar na toipicí seo os comhair an lucht féachana ansin.
 
Bronnadh buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh. Anuas air sin, bronnadh leathscoláireacht ar gach scoláire le freastal ar a rogha Coláiste Samhraidh Gaeltachta de chuid Gael Linn. Agus é ag treaslú leis na duaiseoirí, ghabh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn buíochas leis na múinteoirí uilig as a ndúthracht agus as a dtacaíocht don chomórtas bliain i ndiaidh bliana  agus dúirt : ‘Chreid Gael Linn i gcónaí gurb é labhairt na Gaeilge mórchuspóir na foghlama agus léiríonn an leibhéal rannpháirtíochta sa chomórtas, agus an t-ardchaighdeán díospóireachta, go bhfuil scoileanna anois ag cur béim bhreise ar scileanna cumarsáide a fhorbairt’.
 
Is iomaí duine mór le rá a ghlac páirt sna díospóireachtaí  in imeacht na mblianta, ina measc, na hiriseoirí agus na craoltóirí Claire Byrne, Marian Finucane, Mary Kennedy, Evanne Ní Chuilinn agus Harry McGee. Is cinnte gur spreag na díospóireachtaí grá don Ghaeilge i gcuid mhór acu, agus gur chabhraigh a scileanna díospóireachta leo agus iad ag tabhairt  faoina ngairmeacha roghnaithe!

Na curaidh sinsearacha,  Coláiste Pobail Átha Luain ( Fiona Ní Mhaolmhuaidh, Annie Ní Shíocháin agus Caitríona Ní Choisdealbha) ag ceiliúradh a mbua lena bPríomhoide, Eileen Donohoe, agus lena múinteoir, Eileen Nic an Mhilidh. Sa phictiúr chomh maith, tá Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn ( ar chlé ), agus An Coimisnéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, aoi-chainteoir na hócáide ( ar dheis )

Riméad ar fhoireann shóisearach Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, Baile Átha Cliath ( ó chlé -Sorcha Pointon, Luther Lyons agus Maeve Rigney,) tar éis a  mbua Uile-Éireann ag  Comórtas an Phiarsaigh 2017.

An ceiliúradh in Átha Luain an lá dar gcionn!


                                 


< Gach Nuacht