^Top of Page

Nuacht

SEO LINN ag Bronnadh Gaelbhratach 2017

SEO LINN ag Bronnadh Gaelbhratach 2017
D’fhreastail breis is 600 dalta scoile, bunleibhéal agus meánleibhéal, ar ócáid bhronnta Gaelbhratach i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar i mBaile Átha Cliath, ar an Luan, 29 Bealtaine. Scéim a thugann aitheantas do dhul chun cinn na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna na tíre í Gaelbhratach atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó  Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael.
“Is mór an trua nach raibh a leithéid seo ar fáil nuair a bhí mise ar scoil, a dúirt an t-aoi speisialta, an t-aisteoir teilifíse Clíona Ní Chíosáin, a bhain cáil amach mar Aifric sa tsraith teilifíse den ainm céanna, “mar d’fhéachfadh sé go hálainn in aice leis na bratacha eile a bhí againn, mar shampla an Brat Glas!  Rinne muidne ár ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil agus bheadh an-fháilte roimh an aitheantas seo dá mba rud é go raibh sé ar fáil ag an am! “
Tá an scéim Gaelbhratach ar bun anois ó 2014 i leith agus í ag dul ó neart go neart. Beidh os cionn céad scoil páirteach sa scéim an bhliain seo chugainn agus i mbliana tugadh aitheantas do níos mó ná 60 scoil de bharr na spriocanna atá bainte amach acu chun an Ghaeilge a chur chun cinn le bliain anuas. Dúirt roinnt de na múinteoirí a bhí i láthair go raibh an-chuid oibre ag baint leis na spriocanna a leagadh os a gcomhair ach gur léir go raibh an Ghaeilge i bhfad níos feiceálaí anois i dtimpeallacht na scoile de bharr iarrachtaí an choiste Gaelbhrataí. Labhair Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn leis an slua agus mhol siad beirt na múinteoirí a spreag na daltaí ina gcuid iarrachtaí chun Gaelbhratach a ghnóthú. Mhol siad freisin, an comhoibriú idir na heagrais éagsúla atá ag plé leis an scéim, agus atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge.
Ba é Eoghan Mac Dermott ó 2FM a chuir an ócáid i láthair go snasta don tríú bliain as a chéile agus bhí an-spraoi ag na scoláirí agus iad ag canadh leo in éineacht leis an ngrúpa Seo Linn, grúpa atá tar éis go leor daoine óga a spreagadh chun na Gaeilge lena gcuid amhrán.

 Tá neart pictiúir le feiceáil ón ócáid ar Flickr ANSEO

 
    Eoghan McDermott agus cara nua aige!                                                         Bratach á bhronnadh

SEO LINN i mbun ceoil!

 

 < Gach Nuacht