^Top of Page

Nuacht

Imeachtaí Gael Linn don óige 2018/2019

Imeachtaí Gael Linn don óige  2018/2019
Agus an bhliain nua acadúil faoi lánseol, beidh deis ag lucht bunscoile, meánscoile agus lucht tríú leibhéil pairt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a reáchtálfar do dhaoine óga idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is féidir clárú d’imeachtaí/tuilleadh eolais a fháil faoi gach scéim ag an nasc thíos chuig an leathanach cuí  ár suíomh idirlín, nó ó 01:6751200:
( With the new academic year well underway, primary, secondary and third-level students will have the opportunity to participate in the comprehensive programme of activities organised by Gael Linn- debates and public speaking, school variety and talent shows, tradition Irish music and song -  most of which are funded by Foras na Gaeilge ). All information/entry forms are available at the link to the  relevant page on our website below,  or alternatively from 01:6751200 ):
Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta (Series of festivals of variety shows performed by all-Irish primary schools).
www.gael-linn.ie/Coirm
Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for all-Irish second level schools).
www.gael-linn.ie/UiChadhain  NB ! Dáta deiridh iontrála - 17 Meán Fómhair 2018
Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for English speaking second level schools).www.gael-linn.ie/AnPhiarsaigh NB ! Dáta deiridh iontrála - 1 Deireadh Fómhair 2018
Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste €4,500 (National competition for young traditional musicians and singers with the final taking place in the National Concert Hall). www.gael-linn.ie/Siansa
Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. An bhéim ar cheol comhaimseartha (National talent competition for all-Irish second level schools). www.gael-linn.ie/Scleip
Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh (Public Speaking competition for second level schools in Ulster). www.gael-linn.ie/Abair
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh (Table Quizzes for second level students in Ulster). www.gael-linn.ie/TrathnagCeist
NB! Dáta deiridh iontrála - 24 Meán Fómhair 2018
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 9 Samhain 2018 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath (Third level Irish language Moot Court competition).www.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 3 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mbliana (Third level Debating Competition, with the final taking place on 3 November 2018 during Oireachtas na Samhna festival in Killarney).www.gael-linn.ie/TriuLeibheal

Mar aon le
Foilseacháin Gael Linn:
Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Foilsítear Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bionn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne: Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid.  Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine.  Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin.  Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana. www.gael-linn.ie/siopa

 

< Gach Nuacht