^Top of Page

Nuacht

Comórtas an Phiarsaigh 2018 - Curaidh Uile-Éireann!

Comórtas an Phiarsaigh 2018 - Curaidh Uile-Éireann!
Rug foirne ó Durlas, Contae Thiobraid Árann agus ó Chaisleán an Bharraig, Contae Mhaigh Eo, na coirn leo ag Craobh na hÉireann de chuid Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2018 in Óstán an Lucan Spa, Contae Átha Cliath, ar an gCéadaoin, 21 Márta seo caite!
Ba é seo buaicphointe na bliana den chomórtas seo a reáchtálann Gael Linn do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre. Ghlac breis agus 150 foireann páirt sa chomórtas ó cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair seo caite. I gCraobh na Sóisear, bhí neart cuir agus cúitimh idir na cainteoirí óga agus an t-ábhar tráthúil ‘Bheadh náire ar Naomh Pádraig faoin tslí ina ndéantar 17 Márta a cheiliúradh!’ faoi chaibidil acu. Labhair foirne ó Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, Baile Átha Cliath agus Scoil Mhuire, Baile Átha Troim, Co.na Mí, ar son an rúin. Ba iad foirne Mheánscoil na nUrsulach, Durlas, Co. Thiobraid Árann agus Coláiste Ghearóid Naofa, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, a labhair ina choinne. Chuaigh foireann Mheánscoil na nUrsulach go mór i gcionn ar an lucht éisteachta lena n-argóintí mealltacha, agus bhí ríméad ar na baill, Zoe Ní Bhracáin, Rachel Ní Mhaidin, Jennifer Ní Mhurchú , nuair a fógraíodh gurbh acu a bhí an bua - an chéad uair dóibh Craobh na hÉireann a thabhairt leo sa chomórtas seo! Bhí an-bhród ar mhúinteoirí na foirne, Áine de Barra agus Beartla Ó Dochartaigh.

 

‘Tá mórchúiseanna gearáin ag mná na tíre seo (26 contae)!’ an rún a pléadh sa chraobh shinsearach. Is foirne ó Scoil Pháirc Sandford agus Coláiste Ghearóid Naofa a bhí san iomaíocht arís, an t-am seo le foirne ó Choláiste De La Salle, Dún Dealgan agus Scoil Áine, Baile Thiobraid Árann. Bhí sárchaighdeán díospóireachta ann, agus ghlac sé tamall ar na moltóirí, Máirín Uí Mhuirí, Antóin Delap, Áine Ní Ghlinn, Féilim Mac Donnchadha agus Colm Ó Néill, na buaiteoirí a roghnú. Ba iad foireann Chaisleán an Bharraigh – Daire Ó Loideáin, Cormac Seoighe agus Ilia Marcev a mhol an rún, a d’ardaigh an corn ar deireadh. Threoraigh an múinteoir Fiona Nic Giolla Phóil na cainteoirí tríd na babhtaí ar fad ó thús na bliana, agus bhí ríméad uirthi faoina mbua, an chéad ceann don scoil sa chomórtas seo !
Ba í an t-údar Anna Heusaff a bhí mar aoichathaoirleach ar an ócáid agus thagair sí do na dea-chuimhní a bhí aici óna cuid laethanta díospóireachta féin. Léirigh sí an-spéis sna tuairimí a bhí ag na rannpháirithe uilig ar na hábhair a pléadh sa dá dhíospóireacht, agus thréaslaigh sí leo as an taighde ar fad a bhí déanta acu. Bronnadh buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha i Roinn na Sóisear agus i Roinn na Sinsear, agus duaiseanna de luach €250 ar na foirne eile ar fad a bhí rannpháirteach sa chraobh. Anuas air sin, bronnadh leathscoláireacht ar gach scoláire le freastal ar a rogha Coláiste Samhraidh Gaeltachta de chuid Gael Linn.

Ghabh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buíochas leis na múinteoirí díograiseacha a ghríosann a gcuid daltaí le bheith páirteach sa chomórtas bliain i ndiaidh bliana agus dúirt: ‘Bíonn an-tóir ag scoileanna ar Chomórtas Díospóireachta Gael Linn mar go dtugann sé deis iontach do scoláirí ábhar a scagadh agus a chur i láthair go poiblí. Cothaíonn an comórtas gréasán de chainteoirí óga Gaeilge. I mbliana, agus Gael Linn ag comóradh 65 bliain a bhunaithe, tá Comórtas an Phiarsaigh ag dul ó neart go neart. Ar ndóigh, ‘sí seo Bliain na Gaeilge agus léiríonn na scoláirí seo gur féidir linn aghaidh a thabhairt ar an todhchaí le dóchas agus le misneach’.
< Gach Nuacht