^Top of Page

Nuacht

Post Fógartha ag Gael Linn

Post Fógartha ag Gael Linn

 

Feidhmeannach

 

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Fheidhmeannach i Rannóg na Scéimeanna. Beidh an Feidhmeannach freagrach go príomha as comórtais náisiúnta díospóireachtaí Gael Linn a riaradh, mar aon le tacú le scéimeanna agus le cúrsaí eile don aos óg.

 

Riachtanais don phost:
• Ardscileanna eagrúcháin agus riaracháin
• Líofacht Gaeilge agus Béarla, idir labhairt agus scríobh, chomh maith le dea-scileanna cumarsáide
• Bheith in ann feidhmiú mar chuid d’fhoireann nó go haonarach i mbun dualgais
• Ceadúnas tiomána agus teacht ar charr

Inmhianaithe:
• Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge, an earnáil oideachais, agus an earnáil chultúrtha.

 

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh roinnt taistil i gceist. Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge i raon tuarastail €27,657 go €44,198.

 

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 21 Meán Fómhair 2018.

 

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie 

 < Gach Nuacht