^Top of Page

Nuacht

Comórtais Díospóireachta Gael Linn 2019 á seoladh!

Comórtais Díospóireachta Gael Linn 2019 á seoladh!
Tá foirne díospóireachta ó ó Cheann Mhalainne go Carn Uí Néid ag ullmhú faoi láthair don chéad dreas de Chomórtais Díospóireachta Gael Linn 2019 ! Is chun leas na Gaeilge atá na comórtais seo á reáchtáil ag Gael Linn le beagnach 60 bliain.

Is i rith na seachtaine dár tús 8 Deireadh Fómhair 2018 a sheolfar Comórtas Uí Chadhain 2019 do Ghaelcholáistí agus do iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Cuirfear tús coicíos ina dhiaidh sin, 22 Deireadh Fómhair, le Comórtas an Phiarsaigh 2019, atá á reáchtáil ag Gael Linn do scoileanna nach bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Beidh suas le 200 scoil ar fad páirteach sna comórtais i mbliana.

Pléifear rúin nó toipicí tráthúla, agus beidh béim ar chúrsaí reatha ach go háirithe i Roinn na Sinsear. Is cinnte go mbeidh neart argóintí téagartha á ndéanamh ag na babhtaí éagsúla agus foirne ag iarraidh an dubh a chur ina gheal ar an bhfreasúra !

Chun eolas a fháil faoi na babhtaí díospóireachta a bheidh ag teacht sna míonna amach romhainn/torthaí a fháil ó Comórtas Uí Chadhain nó Comórtas an Phiarsaigh, féach www.gael-linn.ie/nuacht.

Gach rath ar na cainteoirí ar fad a bheidh páirteach sa dá chomórtas i mbliana, agus ar a gcuid múinteoirí a thugann cabhair agus comhairle dóibh!
< Gach Nuacht