^Top of Page

Nuacht

Scléip 2019 – Míreanna Mealtacha i Mainistir Fhear Muí !

Scléip 2019 – Míreanna Mealtacha i Mainistir Fhear Muí !
Bhí míreanna mealltacha ar ardán i Mainistir Fhear Maí ar an gCéadaoin 21 Samhain 2018, ag réamhbhabhta an deiscirt de chuid Scléip Gael Linn 2019! Reáchtáladh an ócáid in Amharclann an Ionaid Óige ar an mbaile.
Is comórtas tallainne é Scléip atá á eagrú go sonrach do na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, le maoiniú ó Foras na Gaeilge agus atá dírithe ar na healaíona comhaimseartha. Páirteach san ócaid taitneamhach seo, bhí daltaí ó Chondae Chiarraí – Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Coláiste de hÍde ó Dhaingean Uí Chúis, mar aon le Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí , ó Chondae Chorcaí - Gaelcholáiste Mhuire AG, An Mhainisitir Thuaidh agus Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, ó Chill Chainnigh – Coláiste Pobail Osraí agus ó Phort Láirge – Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach.
Bhain an lucht féachana mhór ard-taitneamh ó thús deireadh as an seó bríomhar a cuireadh ós a gcomhair ! Cé go raibh teannas an chomórtais le brath anois is arís, tugadh an-tacaíocht do gach iomaitheoir a chuaigh ar stáitse !
Ba iad Gráinne Bleasdale, Eoin Ó Meachair agus Siobhán Ní Sheasnáin a bhí ag moltóireacht, agus bhíodar aontaithe gur baineadh ard-chaighdeán amach tríd síos! Scaoileadh dhá mhír ar aghaidh chuig an chraobh in aon rannóg d’aon chomórtas ina raibh 6 iomaitheoir/grúpa nó níos mó páirteach ann, agus rachaidh na hiomaitheoirí seo a leanas ar aghaidh, dá réir, go dtí an craobhchomórtas ar an gCéadaoin, 30 Eanáir, in amharclann Clasach, Baile Átha Cliath – comhghairdeas leo uilig !
Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sóisear Eoin Ó Murchú Ó Síocháin, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh
Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sinsear Rebecca Ní Gharnéir, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh
Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sóisear Áine Ní Chadáin, Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sinsear Abigail Ní Cheallaigh, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sóisear ‘Na Sméara Dubha’, Gaelcholaiste Mhuire AG, Corcaigh AGUS ‘Salann Mín’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh
Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sinsear ‘Deatach’, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh AGUS ‘Anlann Pasta’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh
Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sóisear Katarina Nic Roibeaird, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis AGUS Seán Ó Broin Ó Deasúnaigh, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh
Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sinsear Sam Ó Briain, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh
Slua-amhránaíocht ‘Guth na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach
Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sóisear ‘Na Ceithre Séasúir’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis
Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sinsear Rinceoirí Bliain 5, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis

Tá neart grianghraif ón ócáid le feiceáil ar leathanach Facebook Scléip Gael Linn !


< Gach Nuacht