^Top of Page

Nuacht

CLASACH ar lasadh le réalta ag Scléip 2019 !

CLASACH ar lasadh le réalta ag Scléip 2019 !
Bhí amharclann Clasach, Cluain Tarbh, ar lasadh le réalta óga ar an Déardaoin, 29 Samhain seo caite agus an réamhbhabhta deireanach de chuid an chomórtais tallainne spreagúil agus spraíúil, Scléip 2019, ar bun!
Tá an comórtas á eagrú ag Gael Linn do iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre, le maoiniú ó Foras na Gaeilge. Toisc an fás ollmhór atá tagtha ar líon na n-iomaitheoirí le bliain nó dhó anuas, ní hamháin go raibh comórtais ar bun sa phríomh-halla i rith an lae, ach b’éigean an dara halla a úsáid chomh maith, chun freastal ar go leor de na comórtais aonaracha!
Thug scoláirí ó thrí scoil déag taispeántais ilchineálacha i rith na hócáide – bhí ionadaíocht láidir ann ó scoileanna Bhaile Átha Cliath - Scoil Chaitríona, Glasnaíon, Coláiste Mhuire, Cabrach, Coláiste na Tulchann, Baile Lotrail,  Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, agus thaisteal go leor chun na hócáide chomh maith ó Ghaelcholáiste Cheatharlach, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Coláiste Lú, Dún Dealgan agus Coláiste Pobail Ráth Chairn,Co. na Mí. Bhain an lucht féachana mhór ard-taitneamh as an seó bríomhar ó thús deireadh, agus bhí an halla ag preabadh tráthnóna, ach go háirithe, nuair a chuaigh na grúpaí amhránaíochta ar stáitse!
I measc na moltóirí, bhí Máire Uí Mhurchú ( Rinceoir), Enda Reilly ( cumadóir/amhránaí ), Pádraig Jack ( cumadóir/amhránaí ) agus Eoin Ó Meachair ( ceoltóir ) agus thréaslaíodar leis na rannpháirtithe uilig as ard-chaighdeán a bhaint amach! Scaoileadh dhá mhír ar aghaidh chuig an chraobh in aon rannóg d’aon chomórtas ina raibh 6 iomaitheoir/grúpa nó níos mó páirteach ann. Is iad seo a leanas na míreanna ( agus ní in aon ord ar leith atá siad ! ) a leanfaidh na buaiteoirí ó réamhbhabhtaí an iarthair, an deiscirt agus an tuaiscirt go hamharclann Clasach arís don chraobhchomórtas ar an gCéadaoin, 30 Eanáir 2019- treise leo!

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sóisear Ciara Nic an Fhaillí, Gaelcholáiste Cheatharlach AGUS Patricia Ní Leathlobhair, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan ( Aonair ) – Sinsear Jade Buttle, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sóisear Sarah Ní Dhubhlaoich, Gaelcholáiste Cheatharlach AGUS Ella Ní Neachtain, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Amhránaíocht Comhaimseartha, le fuaimrian tacaíochta ( Aonair ) – Sinsear Caitlín Ní Nualláin, Coláiste de hÍde, Tamhlacht

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sóisear Shona/Megan/Susan, Coláiste Cois Life, Leamhcán

Amhránaíocht Comhaimseartha, le féintionlacan (Grúpaí) – Sinsear ‘Na Buachaillí Boys’, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair AGUS
‘Dúnadh Foirfe’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) - Sóisear Matthew Ó Maoilearna, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) – Sinsear Jack Ó Raghallaigh, Coláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín

Slua-amhránaíocht ‘Díneamó’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sóisear ‘Cion’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) – Sinsear ‘Taomchroí’, Gaelcholáiste Cheatharlach
< Gach Nuacht