^Top of Page

Nuacht

Cur agus cúiteamh ag Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019 !

Cur agus cúiteamh ag Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019 !
Reáchtáladh Craobh Réigiúnach de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019 ar an Mháirt, 11 Nollaig, i Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath. Ba é seo an dara ócáid as péire ag a roghnaíodh na foirne a bheidh san iomaíocht ag Craobh na hÉireann 2019.
Bhí neart cur agus cúitimh i measc na bhfoirne a bhí páirteach, agus jab an-deacair le déanamh ag na moltóirí dá réir!

Phléigh scoláirí sóisearacha ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath, Meánscoil Gharman Inis Córthaidh Co. Loch Garman agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair Co. Bhaile Átha Cliath , an rún ‘Tá deireadh le ‘comhar na gcomharsan’ in Éirinn’. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uilig, roghnaíodh, tráthúil go maith, na comharsain Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, le dul ar aghaidh ón rannóg shóisearach seo go dtí Craobh na hÉireann ag deireadh mhí Eanáir 2019. Foirne ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, a bheidh mar fhreasúra acu ar an lá.

‘Tá na meáin chumarsáide thraidisiúnta cloíte ag na meáin shóisialta!’ an rún a bhí faoi chaibidil i Rannóg na Sinsear. An t-am seo, bhí foirne ó na scoileanna céanna, Coláiste Eoin agus Coláiste Pobail Ráth Chairn, páirteach sa díospóireacht le foirne ó Choláiste Chilliain, Cluain Dolcáin agus Coláiste Lú, Dún Dealgan. Bhí go leor le rá ag na cainteoirí uilig ar an ábhar. Ar deireadh, fógraíodh gurbh iad foireann Choláiste Eoin, mar aon le foireann Choláiste Pobail Ráth Chairn, a rachadh i ngleic le foirne arís ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, ag Craobh na hÉireann sa rannóg seo. Éacht mór a bhí anseo gur éirigh le foirne ó na scoileanna céanna gabháil ar aghaidh go Craobh na hÉireann sa rannóg shóisearach agus sa rannóg shinsearach, agus tá an-chreidiúint ag dul do na múinteoirí.

Bronnadh duaiseanna aonair ar na cainteoirí ar fad a bhí páirteach sna Craobhacha Réigiúnacha, mar aitheantas ar a rannpháirtíocht sa chomórtas. Beidh deis ag na foirne ar phríomhdhuaiseanna arbh fhiú €1,000 an ceann iad, i dtaca le Corn Uisne i Rannóg na Sóisear agus Corn Gael Linn i Rannóg na Sinsear, a thabhairt leo ag Craobh na hÉireann. Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo.

 

 

 < Gach Nuacht