Múineadh & Foghlaim

Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. 

Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. 

Mar sin bíonn an t-ábhar suas chun dáta. 

Bíonn clúdach ar fáil ina gcuirtear na caibidlí chun go mbeidh leabhar ag gach dalta faoi dheireadh na scoilbhliana. 

Cláraigh linn ag an nasc seo a leanas: