Third Level

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2020

Overview


NÓTA FAOI CHOMÓRTAS 2020
DE BHARR COVID 19 NÍL AON CHINNEADH DÉANTA FÓS FAOI CHOMÓRTAS 2020 ACH TÁIMID AG SÚIL GO MBEIDH SÉ AR SIÚL AR AN AOINE 6 SAMHAIN 2020!!
BEIDH NÍOS MÓ EOLAIS AR FÁIL ANSEO I GCEANN SEACHTAINE NÓ MAR SIN! 
TUILLEADH EOLAIS: SEÁN Ó CEALLAIGH 087.2510980

CÁS 2019

AN CHÚIRT UACHTARACH

In Re Earraí Uí Dhónaill

Ní Mhurchú v. de Búrca

San uacht a rinne sé i mí Eanair 2014, d’fhág Cathal Ó Dónaill, T.D., an t-eastát saorsheilbhe (ruílse) i dteach saoire luachmhar i nDeilginis ag a bhuanchara Seán de Búrca, T.D. “ar iontaobhas ar son an duine nó na ndaoine is a chuirfidh mé in iúl dó le mo bheo.” Is é de Búrca seiceadóir an uachta freisin.

I mí an Mhárta 2014, chuir Ó Dónaill in iúl do de Búrca go raibh sé i mbun caidrimh ghnéis lena thaighdeoir cúnta Síofra Ní Mhurchú gur rug sí mac dó, agus gur theastaigh uaidh soláthar éigin a dhéanamh di agus don mhac sin tar éis a bháis.

D’inis Ó Dónaill do de Búrca faoi fhoclaíocht na huachta a bhí déanta aige agus go raibh an teach i nDeilginis á fhágáil aige ag de Búrca ar iontaobhas ar son Ní Mhurchú agus a mic. D’aontaigh de Búrca déanamh de réir mhianta Uí Dhónaill. Cailleadh Ó Dónaill go gairid ina dhiaidh sin (mí Lúnasa 2015) nuair a leag bó mhire é le speach.

De dheasca agóid bhaintreach Uí Dhónaill, ní dhearna de Búrca dada chun an teach i  nDeilginis a aistriú chuig Ní Mhurchú agus a mac. Chuir Ní Mhurchú agus a mac an dlí ar de Búrca san Ard-Chúirt ag lorg dearbhú go raibh leas acu sa teach i nDeilginis.

San Ard-Chúirt rialaigh Mac Ionraic Brmh. go raibh an t-iontaobhas leath rúnda a bhí ar intinn ag Ó Dónaill ar neamhní ar dhá chúis:-

  1. Cuireadh an t-iontaobhas in iúl do de Búrca tar éis do Ó Dónaill an uacht a dhéanamh.
  2. Gur iontaobhas sainráite a bhí san iontaobhas a bhí ar intinn ag Ó Dónaill agus toisc go raibh ruíleas i gceist ba ghá fianaise scríofa ina thaobh.

Seo achomharc Ní Mhurchú sa Chúirt Uachtarach.

COMPETITION STRUCTURE

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn is organised by Gael Linn in honour of the late Cearbhall Ó Dálaigh, ex President and ex Chief Justice of Ireland.

The competition, in the form of a moot court, is for third level students who are studying law and are fluent in Irish. Participants either defend or prosecute in an appeal against a court judgement.

Bréagchúirt Uí Dhálaigh takes place this year on Friday 8 November 2019.
Preliminary rounds are held in the morning (or on previous evening also if required!) in King’s Inns and the final takes place that evening in the Four Courts with a High Court Judge presiding.  

TEAMS

A minimum of 1 and a maximum of 4 persons is allowed per team. It is not necessary for team members to be attending the same third level college. King's Inns and The Law Society are classed as third level colleges.

Where appropriate, travelling expenses and overnight accommodation are paid by Gael Linn.

Buaiteoirí 2019 - Daragh Ó Caoimh agus Cárthach Ó Faoláin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn


PRIZES

The winning team takes home the Gael Linn perpetual trophy together with a cheque to the value of €600. The second placed team receives a cheque to the value of €300.

APPLICATIONS

Applications must be received by Gael Linn before 1 November 2019. To enter a team click on form at top of this page and e-mail the completed form to seanc@gael-linn.ie

PREPARATION

All teams must prepare and plead both sides of the case. Teams will be notified the day before the preliminary rounds as to which side they will be pleading in the first round. To download a copy of this years case click HERE 

ORAL SUBMISSIONS

Oral submissions will take place as follows:

1. *Barrister for the Appellant : 20 minutes
2. *Barrister for the Respondent : 20 minutes
(*Each team may divide the oral submissions as follows, if they wish):
A. Senior Counsel – 10 minutes B. Junior Counsel – 10 minutes
3. Rebuttal – One barrister for the Appellant : 3 minutes
4. Response to Rebuttal – One barrister for the Respondent : 3 minutes

New information or arguments are not allowed during rebuttal or in response to the rebuttal. Breaches of the time limits will be penalised.

Oral submissions will be judged under the following criteria : Courtesy; Logical and well constructed presentation; Brevity; Comprehensiveness; Fluency; Correct use of statues, cases and precedents; Ability to answer Judges' questions; Ability to deal with the other side's arguments; Effective use of time given to rebuttal/response to rebuttal.

AN GHAEILGE

Bréagchúirt Uí Dhálaigh is an Irish Language competition. Short excerpts in English from cases being used to strengthen teams arguments are allowed, however, although they should be kept short and to the point. Irish language law terms are available at www.acmhainn.ie.
As a general guide it is worth looking at site www.mooting.net but bear in mind the rules are not quite the same as those in use at Bréagchúirt Uí Dhálaigh.

Gael Linn is very grateful to Kate Ní Chonfhaola BL who is offering her help to the teams participating this year. Kate will deal with any queries regarding the case at kate.nichonfhaola@gmail.com or 087.7909236 and will also meet with teams beforehand if necessary. We are also indebted to Cormac Ó Dúlacháin SC, Daithí Mac Cárthaigh BL and to Kings Inns and The Courts Service for their continued support.


Further Information:
Seán Ó Ceallaigh
Bréagchúirt Uí Dhálaigh
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
01.6753299 F. 01.6704180 R seanc@gael-linn.ie