Third Level

Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2020

Overview

Beidh sonraí 2021 ar fáil Meán Fómhair 2021

Details for 2021 will be released in September 2021

Congratulations to DCU who won Bréagchúirt 2020, which was held online due to Covid-19. 


Sonraí 2020:

Tá sé i gceist againn, má tá éileamh ann do, dul ar aghaidh le  Bréagchúirt 2020  ar an  Aoine 6 Samhain 2020.  Má théimid ar aghaidh leis áfach, ní bheidh na seomraí in Óstaí an Rí ná na cúirteanna ar fáil. Dá bhrí sin beidh orainn ionad eile a shocrú. Deanfar sin chomh luath is a bheimid cinnte go bhfuil dóthain foirne againn chun comórtas a bheith ann. Chun foireann a chlárú cliceáil ar APPLICATION FORM thuas agus is é an Aoine 23 Deireadh Fómhair an dáta deiridh iontrála.  Más gá, agus ag brath ar na srianta ag an am, d'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh orainn an dáta a chur siar, é sin nó go ndéanfar an comórtas a reáchtáil ar líne. An rud is tábhachtaí ná an fhoireann a iontráil láithreach ionas go mbeidh fhios againn cé mhéid foirne a bheidh againn!! Má tá aon eolas eile ag teastáil cuir glaoch ar Sheán ag  087.2510980


Download a PDF of this years case HERE


CÁS 2020

Dlí coiriúil - dúnorgain - actus reus - slabhra cúisíochta - beart leanúnach amháin

Sa Chúirt Achomhairc Choiriúil  -  An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí v de Paor

Is mic léinn de chuid Choláiste Mhaigh Eo d’Ollscoil Náisiúnta na hÉireann iad Seán de Paor agus Micheál Ó Conchubhair. Is amhlaidh a bhí Séan ag déanamh bulaíochta ar Mhicheál. Tharla, lá amháin, go raibh Micheál ag siúl suas staighre. Bhí Seán ag ceann an staighre seo agus bhagair sé a dhorn ar an bhfear a bhí ag teacht aníos. Tháinig eagla agus líonrith ar Mhicheál, gur thit sé síos an staighre. Bhuail sé a cheann ar na céimeanna. Fágadh gan aithne gan urlabhra é agus tugadh chun na hotharlainne faoi dheifir é.  

Ar an mbealach chun na hotharlainne thug Sorcha Ní Cheallaigh, duine den fhoireann liachta, faoi deara go raibh suaitheantas rabhaidh á chaitheamh ag Seán chun a thabhairt le fios go raibh diabéiteas air. Rinne Sorcha neamhaird de sin, mar is gortú cloiginn a bhain don othar, agus is mar gheall air sin a bhí cóir leighis á cur air. Rinneadh tástáil ar Mhicheál i ndiaidh dó an otharlann a bhaint amach agus fuarthas amach go raibh sé i gcóma hipiglicéimeach. Níor tháinig sé as an gcóma sin riamh.

Ina thuairisc siúd rinne an Cróinéir cáineadh láidir ar Shorcha, ag tabhairt le fios gur chóir di gníomhú nuair a chonaic sí an suaitheantas rabhaidh.

Cuireadh dúnorgain i leith Sheáin de Paor.

Le linn na trialach, mhaígh Seán go raibh briseadh sa slabhra cúisíochta.

Dhiúltaigh an Breitheamh Ó Lúnaigh don phléadáil sin agus rialaigh nach raibh an méid a rinne Sorcha ina novus actus interveniens.

Fuarthas ciontach Seán de Paor i ndeireadh na trialach.

Tá an breithiúnas á achomharc aige ar dhá fhoras:
(1) Níor ghníomhaigh sé le hintinn choiriúil ná ní dhearna sé aon ghníomh contúirteach.
(2) Tá rialú novus actus interveniens an Bhreithimh Uí Lúnaigh mícheart ó thaobh an dlí de.


Foclóir:

cóma hipiglicéimeach – hypoglycaemic coma
dúnorgain – manslaughter
slabhra cúisíochta – chain of causation
suaitheanteas rabhaidh – medic-alert medallion

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal ach go háirithe dóibh siúd atá ag déanamh staidéir ar an dlí. Achomharc in aghaidh breith cúirte atá i gceist. Tá sonraí an cháis thuas. Tá an comórtas á reáchtáil ag Gael Linn in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann‚ Cearbhall Ó Dálaigh.

Reáchtálfar réamhbhabhtaí Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn maidin  Dé hAoine 6 Samhain 2020  in Óstaí an Rí (King's Inns)‚ Sráid Henrietta‚ Baile Átha Cliath 1  agus reáchtálfar an chraobh sna Ceithre Chúirt  os comhair breithiúna an tráthnóna sin. Ag brath ar líon na bhfoirne tá seans bheag go mbeidh orainn roinnt réamhbhabhtaí a eagrú oíche Déardaoin 5 Samhain 2020.


Clár imlíne an lae:

10.00 – 12.00 Réamhbhabhtaí  in Óstaí an Rí.
12.30 – 14.00 Lón do na hiomaitheoirí.
14.00 Réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí.
15.30 Fógra faoin gCraobh.
17.00 – 18.00 An Chraobh‚ Na Ceithre Chúirt.
18.00 – 19.00 Fáiltiú  i Seomra Tae na nAbhcóidí‚ Na Ceithre Chúirt


BALLRAÍOCHT NA FOIRNE

Duine amháin ar a laghad agus ceathrar ar a mhéid. Ar aon fhoireann ní bheidh ag caint ach beirt ar a mhéid, Abhcóide Sinsir agus Abhcóide Sóisir. Is féidir le duine amháin páirt a ghlacadh sa Bhréagchúirt mar Abhcóide Sinsir. Ní gá do bhaill uile na foirne a bheith ina mic léinn ar an gColáiste 3ú leibhéal céanna. Áirítear Óstaí an Rí agus An Cumann Dlí ina gColáistí 3ú leibhéal. Íocfar liúntas taistil agus lóistín más cuí, leo siúd a ghlacfaidh páirt.


DUAISEANNA

Bronnfar buantrófaí Gael Linn agus seic ar €600 ar na buaiteoirí. 
Bronnfar seic ar €300 ar an bhfoireann a thagann sa dara háit.


DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA

Ní mór iontráil a dhéanamh roimh  an Aoine 23 Deireadh Fómhair 2020. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost ag seanc@gael-linn.ie. Tá teacht ar fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh seo.


RÉAMHULLMHÚCHÁN

Beidh ar gach foireann dhá thaobh an cháis a réiteach agus a phléadáil. Déarfar leis na foirne an lá roimh na réamhbhabhtaí cén taobh den chás a bheidh á phléadáil acu sa chéad bhabhta.


Treoracha i dtaobh na nAighneachtaí:

Moltar do fhoirne leabhair údaráis a chur le chéile agus go mbeidh cóip ann do gach breitheamh (beidh triúr breithiúna sa chraobh).


Leabhair Údaráis:

Ba chóir cóip de gach cás, acht reachtaíochta, nó sliocht ó leabhar dlí, a bhfuil tagairt ann sna haighneachtaí a chur i leabhar údaráis (fillteán den pháipéarachas uile). Má tá aon chás no acht reachtaíochta thar 10 leathnach, moltar diréach an chéad cúpla leathanach, a thugann firicí an cháis ón mbreithiúnas, nó innéacs na reachtaíochta, a chur ar fáil. Moltar gan níos mó ná 6 chás a oscailt agus moltar cásanna Éireannacha a úsáid chomh fada agus is féidir.


NA hAIGHNEACHTAÍ BÉIL

Leanfaidh na haighneachtaí béil mar a leanas:
1. Abhcóide* don achomharcóir : 20 nóiméad 
2. Abhcóide* don fhreagróir : 20 nóiméad (*Tig le gach foireann na haighneachtaí a roinnt mar a leanas‚ más mian leis an bhfoireann é) 
A. Abhcóide Sinsir : 10 nóiméad B. Abhcóide Sóisir : 10 nóiméad
3. Frisnéis : Abhcóide amháin don achomharcóir : 3 nóiméad

4. Cur i gcoinne na frisnéise – Abhcóide amháin don fhreagróir : 3 nóiméad

Ní cheadófar ábhar nua a thabhairt isteach le linn na frisnéise/cur i gcoinne na frisnéise.Gearrfar pionós ar abhcóidí a sháraíonn na teorainneacha ama. Tá sé tábhachtach d'iomaitheoirí an iomarca léitheoireachta a sheachaint.

Ní cheadófar d'aon fhoireann atá fós sa chomórtas suí isteach ar Chúirt ina bhfuil foirne eile sa chomórtas ag iomaíocht.


Sa_chirt

AN GHAEILGE

Bréagchúirt Uí Dhálaigh is an Irish Language competition. Short excerpts in English from cases being used to strengthen teams arguments are allowed, however, although they should be kept short and to the point. Irish language law terms are available at www.acmhainn.ie.
As a general guide it is worth looking at site www.mooting.net but bear in mind the rules are not quite the same as those in use at Bréagchúirt Uí Dhálaigh.

Gael Linn is very grateful to Alice Maguire Spencer who is offering her help to the teams participating this year. Alice will deal with any queries regarding the case at a.maguirespencer@lawlibrary.ie or 087.9504109. We are also indebted to Cormac Ó Dúlacháin SC, Daithí Mac Cárthaigh BL, Kate Ní Chonfhaola BL and to Kings Inns and The Courts Service for their continued support.

There is a copy of the marking system on the Irish version of this page.

Further Information:
Tomás  Ó Cadhla
Bréagchúirt Uí Dhálaigh
Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
F. 087.7474927 R tomasrua@gael-linn.ie