Primary

Coirm Gael Linn

Overview

COIRM GAEL LINN 2021

Mar gheall ar Covid 19 ní bheidh sé ar ár gcumas féilte Coirm a reáchtáil in amharclanna i mbliana mar a rinneamar le blianta anuas. Tuigimid freisin nach mbeadh sé indéanta d’aon mhúinteoir scata páistí a thabhairt chuig amharclann ar bith faoi na srianta atá agus a bheidh i bhfeidhm.

É sin ráite tuigimid cé chomh tábhachtach is atá sé do na páistí go mbeadh imeachtaí spraíúla ar siúl acu taobh amuigh den seomra ranga agus ba mhaith linn an deis a thabhairt dóibh dul ar stáitse agus aitheantas a fháil ar a gcuid iarrachtai. Mar sin tá sé i gceist againn dul ar aghaidh le Coirm 2021 ach go mbeadh crut nua air. Má tá scoileanna sásta seó scoile a chur le chéile beidh Gael Linn sásta léirmheastóir a chur chun na scoile chun léirmheas a dhéanamh air agus gradaim a bhronnadh mar a déantar de ghnáth san amharclann. Beidh na cuairteanna seo ar siúl le linn Márta agus Aibreán 2021 nó níos luaithe fiú dá mbeadh scoileanna réidh.

Iarraimid ar mhúinteoirí na rialacha thíos a bhaineann le Coirm a léamh i dtosach sula líonann siad an fhoirm iontrála.

CHUN GRÚPA A IONTRÁIL I COIRM 2021:
1. Cliceáil ar an cnaipe REGISTER NOW chun tú a thabhairt chuig an fhoirm iontrála.
2. Líon isteach an fhoirm iontrála ar líne
2. Roghnaigh do mhodh íocaíochta  
4. Cliceáil ar an cnaipe SEOL/SUBMIT chun an fhoirm a chur ar aghaidh 

COIRM GAEL LINN

 

Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith. Tá Coirm dírithe go príomha ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.

NA SEÓNNA FÉIN
• Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nach mairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana.
• Tá sé tábhachtach cloí leis an teorainn ama.
• Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna -ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM le feiceáil thíos.
• Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos).
Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.
• Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú don seó ach ní bheidh sé seo riachtanach.
• D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.
• Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó. Ní riail é seo áfach!
• Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince, ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.


LÉIRITHE AG COIRM 2021

Mar gheall ar Covid 19 ní bheidh sé ar ár gcumas féilte Coirm a reáchtáil in amharclanna i mbliana mar a rinneamar le blianta anuas. Tuigimid nach mbeadh sé indéanta d’aon mhúinteoir scata páistí a thabhairt chuig amharclann ar bith faoi na srianta atá agus a bheidh i bhfeidhm.

É sin ráite tuigimid cé chomh tábhachtach is atá sé do na páistí go mbeadh imeachtaí spraíúla ar siúl acu taobh amuigh den seomra ranga agus ba mhaith linn an deis a thabhairt dóibh dul ar stáitse agus aitheantas a fháil ar a gcuid iarrachtai. Mar sin tá sé i gceist againn dul ar aghaidh le Coirm 2021 ach go mbeidh crut nua air. Tugaimid cuireadh do scoileanna seó scoile a chur le chéile agus a chleachtadh agus beidh Gael Linn sásta léirmheastóir a chur chun na scoile chun léirmheas a dhéanamh air agus gradaim a bhronnadh mar a déantar de ghnáth san amharclann. Beidh na cuairteanna seo ar siúl le linn Márta agus Aibreán 2021 nó níos luaithe fiú dá mbeadh scoileanna réidh.

IONTRÁIL
Chun grúpa a iontráil lean na treoracha ag barr an leathanaigh.
  • An dáta deiridh iontrála ná 30 Eanáir 2021
  • Ní cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil agus an táille iontrála isea €10/£10
LÉIRMHEASTÓIREACHT AGUS GRADAIM
  • Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán. 
  • Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú go mbronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.

GINEARÁLTA
  • Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna agus físeáin a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo, ach cead a bheith faighte againn roimhré ó scoileanna na híomhánna agus na físeáin sin a ghlacadh.
Tuilleadh Eolais: Tomás Ó Cadhla - tomasrua@gael-linn.ie - 087.7474927