Post Primary

Scléip Gael Linn (Talent Competition)

Overview


Scléip Gael Linn 2022

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha. De ghnáth tugann sé deis do dhaltaí iarbhunscoile ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre. 

Mar thoradhar suirbhé a rinneamar i measc múinteoirí tar éis Craobh na bliana 2019, tá roinntathruithe déanta againn ar theidil na gcomórtas ar mhaithe le soiléireacht.

 

Beidh réamhbhabhtaí Scléip ar siúl i rith mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna in amharclanna timpeall na tíre. Fógrófardátaí na réamhbhabhtaí go luath i mí Mheán Fómhair. Beidh Craobh na hÉireann den chomórtas  ar siúl ar an gCéadaoin 2 Feabhra 2022 in AmharclannClasach, Cluain Tarbh, BÁC.


IONTRÁIL AR SCLÉIP
   

Tar éis duitna rialacha/coinníollacha ginearálta thíos ar fad a léamh go cúramach, líonisteach an fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh, agus seol ar aghaidhchugainn í, leis an táille chuí roimh an dáta deiridh iontrála, Déardaoin, 22Deireadh Fómhair 2021

 

 COINNÍOLACHAGINEARÁLTA

·      Tá an comórtas oscailte dodhaltaí sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaidlán-Ghaeilge amháin agus caithfidh gach iomaitheoir a bheith ag freastal golánaimseartha ar cheann de na scoileanna sin.

·      Is do dhaltaí sna rangannaTeastas Sóisirigh Rannóg na Sóisear agus is do dhaltaí sna rangannaArdteisiméarachta Rannóg na Sinsear. Áirítear daltaí idirbhliana mar dhaltaísinsearacha. I dTuaisceart Éireann, beidh an rannóg shóisearach oscailte dodhaltaí GCSE agus an rannóg shinsearach do dhaltaí A-Leibhéal. Rannóg amháin (i.e. Daltaí Sóisearacha nó Daltaí Sinsearacha, nó meascán de na haoisghrúpaíseo ) a bhéas sa chomórtas Slua-Amhránaíochta.

·      Ceadaítear do aon scoil suas lebeirt iomaitheoirí/dhá ghrúpa a iontráil i ngach comórtas (i.e. 2 Sóisear/2Sinsear/2 ghrúpa). Ní féidir le duine atá páirteach i gcomórtas aonairshóisearach a bheith páirteach sa gcomórtas shinsearach freisin.

·      Ins na comórtais do ghrúpaí inabhfuil dhá rannóg i.e. Sóisear agus Sinsear,  beidh cead ag duine ó rangsóisearach a bheith i ngrúpa sinsearach, an fhaid is nach mbíonn an duine sinpáirteach sa chomórtas céanna sa rannóg shóisearach le grúpa eile. In aonchomórtas do ghrúpaí ní bheidh cead ag aon duine a bheith páirteach sachomórtas céanna le dhá ghrúpa difriúil. Dar ndóigh ní féidir le daltashinsearach páirt a ghlacadh in aon chomórtas shóisearach.

·      Is gá múinteoir ón scoil abheith luaite mar theagmhálaí ar an bhfoirm iontrála. Is féidir le caomhnóirfreastal ar an gcomórtas leis an iomaitheoir sa chás nach bhfuil an múinteoirainmnithe ar fáil.

·      Is tríd an ríomhphost is mó achoinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag déileáil linn maidir leScléip. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agusseoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála.Ní roinnfear aon sonraí pearsanta le haon tríú páirtí.

·      Glacfar le téama ar bith achcaithfidh liricí amhráin a bheith in oiriúint do chomórtas scoile ( nícheadaítear píosaí ciníocha, díobhálacha, nimhneacha srl )

·      Beidh sé de cheart ag Gael Linníomhánna a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta doneagraíocht amach anseo ach an cead sin a bheith faighte againn roimh ré óscoileanna.

 

 Curchun cinn na Gaeilge

·      Tá an comórtas seo á reáchtáiltrí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teangafheidhmeach an chomórtais. Ní ghlacfar ach le míreanna trí Ghaeilge agusiarrtar ar mhúinteoirí agus ar chaomhnóirí a chinntiú go bhfuil Gaeilge álabhairt ag na rannpháirtithe le linn imeachtaí Scléip.

·      Moltar go ndéanfadh múinteoiríléamh profaí ar liricí.

·      Déanfar dícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas inGaeilge. Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilgeoiriúnach.

 

Ar an lá

·      Is gá cloí le hord reatha anlae.

·      Caithfidh gach mír a bheithlaistigh den am atá ceadaithe.

·      Iarrtar ar gach scoil bheith iláthair don chomórtas iomlán, oiread agus is féidir, agus a bheith mar luchtféachana nuair nach bhfuil siad ar stáitse.

·      Ní cheadófar rannpháirtíochttuismitheoirí nó múinteoirí ar an stáitse féin.

·      Tá cead éide scoile nógnáthéadaí a chaitheamh. Faoin scoil atá sé an cinneadh sin a dhéanamh.

·      Is faoi na hiomaitheoirí atá séaon fheisteas, uirlis cheoil, aimplitheoirí nó taca atá de dhíth orthu a eagrú.

·      Má tá fuaimrian taca in úsáidag iomaitheoirí, iarraimid orthu an dlúthdhiosca/ipod/fón póca nó eile athabhairt leo go chúl stáitse. Tá sé tábhachtach an ceol a bheith ar dhámheán éagsúla ar eagla go dteipfeadh ar cheann amháin.

 

Moltóireacht

·      Tógfaidh na moltóirí sanáireamh an luach siamsaíochta a bhaineann le gach mír agus iad i mbun oibre.Mar threoir dóibh féin agus do na hiomaitheoirí, áfach, beidh an córas marcálathíos in úsáid acu. Ní chuirfear marcannana moltóirí ar fáil d’aon duine.

·      Is féidir go mbainfear marcannad’aon mhír a théann thar an uasmhéid ama atá luaite le gach comórtas.

·      Luíonn an cinneadh deiridhmaidir le buaiteoir(í) an chomórtais leis na moltóirí. Ní cheadófar aonchomhfhreagras leis na moltóirí maidir lena gcinneadh.

·      Bronnfar áit sa chraobh arbhuaiteoirí na réamhbhabhtaí.

·      Beidh cead ag iomaitheoiríathruithe a dhéanamh ina léiriú ón réamhbhabhta, go háirithe má bhí siad moltaag an moltóir, ach a bheith cinnte go bhfuiltear fós ag cloí le rialacha anchomórtais.

·      Bronnfar plaiceanna comórtha ardhuaiseoirí na craoibhe.

·      Bronnfar Gradam Scléip  aran mhír is fearr ag an gCraobh agus bronnfar Gradam Nós.ie ar an amhránnua-chumtha is fearr ag an gCraobh.

 

       Cuirfidh Gael Linn fáilte roimh aiseolas i leith an chomórtais indiaidh na craoibhe.

 

Sábháilteacht 

Tá polasaíárachas dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna arfad.  Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile, áfach, iseascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir, agus ní mór múinteoir nó duinefásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agusmaoirseoireacht na ndaltaí.   

 

Amhránaíocht Pop/Rac/Rap
(le féintionlacan)

Guth/ Guthanna
35

Tionlacan

25

Rithim

10

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rogha Amhráin
10

IOMLÁN

100

Amhránaíocht
Pop/Rac/Rap
(le tionlacan ó fhuaimrian taca)

Guth

50

Rithim

15

Léiriú/Luach Siamsaíochta
20

Rogha Amhráin
15

IOMLÁN

100

Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol

Scileanna
Ceoil
50

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rithim

10

Rogha Ceoil

20

 

IOMLÁN

100

Slua-amhránaíocht

Guthanna

40

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

Rithim

10

Gluaiseachtaí

20

Rogha Amhráin
10

IOMLÁN

100

Rince Cruthaitheach

Scileanna
Rince
30

Cóiréagrafaíocht

30

Oiriúint an Cheoil
20

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20

 

IOMLÁN

100

 

NACOMÓRTAIS (NB! Déan tagairt do COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA thuas chomh maith!)

 

1.Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap le féintionlacan  (Sóisear agusSinsear)

Glacfar lehamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochtale féintionlacan ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.

Glacfar lehamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfearfáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agusiarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atái gceist.

Moltar goláidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.

Ní ghlacfarle fuaimrian taca sa chúlra ná le ceoltóir ar bith eile ar an stáitse.

Glacfar lemeascraí.

Beidh cead agscoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach.

Uasmhéid ama– 4 nóiméad.

 
2. Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le tionlacan ó fhuaimrian taca (Sóisearagus Sinsear)
Glacfar le hamhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbunamhránaíochta le tionlacan ó fhuaimrian taca. Beifear ag súil le hamhráin sastíl Pop, Rac, Rap srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agusliricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saotharnuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearachagus suas le 2 iomaitheoir a iontrtáil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama - 4 nóiméad


3. Popghrúpa/Racghrúpa, le féintionlacan (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le grúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 3 agusuasmhéid de 8, agus iad i mbun amhránaíochta le féintionlacan ceoil. Beifear agsúil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agusliricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ón stáitse más saotharnuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agussuas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – 4 nóiméad.


4. Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol (Sóisear agus Sinsear)

Glacfar le hiomaitheoirí aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbunceoil ar a rogha uirlise (m.sh. sax, pianó, giotár, giotár leictreach nó eile).
Beidh cead fuaimrian taca a úsáid mar thionlacan nó is féidir le ceoltóiramháin eile tionlacan beo a chur ar fáil ar stáitse. Má tá ceoltóir eile agsoláthar tionlacain bheo ní mór don cheoltóir seo a bheith san aoisghrúpacéanna leis an iomaitheoir.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothair nuachumtha agus iarrtar ar nahiomaitheoirí é a chur in iúl ón stáitse más saothar nuachumtha atá i gceist.
Beifear ag súil le ceol sa stíl pop/rac/snagcheol agus ní ghlacfar le ceolclasaiceach ná le ceol traidisiúnta.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearachagus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – 4 nóiméad.

5. Slua-amhránaíocht

Glacfar le grúpaí ina bhfuil íosmhéid de 12 agus uasmhéid de 20 dalta, agus iadi mbun amhránaíochta le fuaimrian tacaíochta ceoil (gan liricí)nó le tionlacanó cheoltóirí beo ar stáitse (a bheidh san áireamh san uasmhéid de 20 dalta).

Seachas grúpa a bheadh ag canadh cosúille cór beifear ag súil le léiriú samhlaíoch ina mbeidh béim ar anngrúpamhránaíocht (ensemble singing), chomh maith le gluaiseachtaí, feisteassrl. chun cur leis.

Glacfar le stíleanna éagsúla amhrán - racamhráin,  popamhráin, rap, ceoltíre (C&W),  nó amhráin ó na ceoldrámaí móra ar nós , ‘Phantom of theOpera’  ‘Wicked’, Grease srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa chomórtas seo. Comórtasamháin a bheidh ann agus beidh cead daltaí ó ranganna shóisearacha agus óranganna shinsearacha a mheascadh.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Uasmhéid ama – 5 nóiméad.

6. Rince Cruthaitheach -  Grúpaí (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le rince cruthaitheach de chineál ar bith sa chomórtas seo.
Ní ghlacfar le rince ar an sean-nós, rince gaelach nó bailé ann féin achglacfar le heilimintí díobh mar chuid de léiriú cruthaitheach).
Glacfar le ceol beo ó chúl stáitse nó le fuaimrian taca sa chúlra. Déanfardícháiliú ar éinne a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas inGaeilge. Moltar leagan ‘karaoke’ a úsáid muna bhfuil ceol le liricí i nGaeilgeoiriúnach.
Tá cead frapaí láimhe a úsáid ach níl cead an stáitse a ghléasadh le seit.
Glacfar le grúpaí (beirt go deichniúr) sa chomórtas seo agus má tá ceol beo inúsáid mar thionlacan ó chúl stáitse ní bheidh na ceoltóirí san áireamh.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shóisearach agussuas le 2 ghrúpa a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama – 5 nóiméad. 


Buaiteoirí 2020!

Click HERE to listen to CD of 2020 winners or HERE to buy a copy for €5


Tuilleadh Eolais:
Mairéad Ní Neachtain 
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
BÁC 2
maireadn@gael-linn.ie
087 3593957