Monday, 23 September 2019

Oíche Chultúir Gael Linn 2019

Oíche Chultúir Gael Linn 2019

Mar chuid den Oíche Chultúir, eagraíodh ócáid amhránaíochta in Gael Linn ‘Abair Amhrán Linn’.  Ócáid thaitneamhach don phobal a bhí ann, áit a raibh na Casaidigh á ngríosadh chun amhráin chlúiteacha a foghlaimaíodh ar scoil a chanadh. Chomh maith leis sin, bhí glúin nua de na Casaidigh le cloisteáil ag gabhailfhionn go binn agus spreag siadsan an chuid is óige den lucht féachanna páirt a ghlacadh sa spraoi! Táimid an-bhuíoch as ucht an chabhair a thug na Casaidigh dúinn ar an oíche. Ní raibh deacracht ar bith acu an lucht féachanna a chur i mbun amhránaíochta! Bhí idir óg agus aosta i láthair ar an oíche agus ba léir go bhain siad uile an-sult as. 130 a d’freastal ar an ócáid dhá uair a chloig agus caithfear a rá go raibh glór chomh binn acu go léir. Táimid an-bhuíoch as gach duine a bhuail isteach agus a chan amhrán linn!