Wednesday, 15 January 2020

DÁTAÍ AGUS IONAID DO CHEARDLANNA SIANSA GAEL LINN 2020 SOCRUITHE

DÁTAÍ AGUS IONAID DO CHEARDLANNA SIANSA GAEL LINN 2020 SOCRUITHE
Is iad na ceoltóirí aitheanta, Bernadette Nic Gabhann agus Declan Masterson a bheidh i mbun cheardlanna Siansa i mbliana. Roghnaigh Bernadette an 32 grúpa a bheas páirteach sna ceardlanna tar éis éisteacht leis na taifid ar fad a fuaireamar ó bheagnach 50 grúpa ó fud fad na tíre. Beidh ceardlanna i Luimneach, Ceatharlach, Gaillimh agus Muineachán. Nuair a bheidh deireadh leis na ceardlanna beidh 8 ngrúpa le roghnú ag Declan agus Bernadette le páirt a ghlacadh i gCraobh Siansa sa Cheoláras Náisiúnta ar an Domhnach 26 Aibreán 2020!

Féach anseo ar na socruithe uilig do cheardlanna Siansa 2020.

1. MUINEACHÁN  (Cliceáil ANSEO)

2. GAILLIMH  (Cliceáil ANSEO)

3. LUIMNEACH (Cliceáil ANSEO)

4. CEATHARLACH (Cliceáil ANSEO)

Guímid gach rath ar na grúpaí ar fad agus má tá aon eolas eile ag teastáil is féidir dul i dteagmháil le Riarthóir Siansa Gael Linn, Mairéad Ní Neachtain ag 01. 6753303 nó ag maireadn@gael-linn.ie