Thursday, 23 January 2020

CRAOBHACHA DÍOSPÓIREACHTA UÍ CHADHAIN BUAITE AG SCOILEANNA CHONAMARA!

CRAOBHACHA DÍOSPÓIREACHTA UÍ CHADHAIN BUAITE AG SCOILEANNA CHONAMARA!

Tá neart polaiteoirí le feiceáil na laethanta seo ar na meáin éagsúla agus iad i mbun díospóireachta faoi fhadhbanna na tíre. Dá mbeidís i láthair ag Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain ar an gCéadaoin, 22 Eanáir 2020, in Óstán Salthill i nGaillimh bheadh  ceacht  foghlamtha acu faoi chonas tabhairt faoi dhíospóireacht a dhéanamh mar is ceart!

Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo. Eagraítear an comórtas le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge. Seo an chéad uair riamh a reáchtáladh an Chraobh i nGaillimh agus bhí slua de c. 300 i láthair ag an ócáid.

Sa chraobh shóisearach phléigh na foirne an rún ‘Tá cúis ghearáin ag feirmeoirí na hÉireann’.  Bhí cainteoirí ó Choláiste Eoin, Baile Átha Cliath, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis agus Coláiste Pobail, Ráth Chairn páirteach.  Sa chraobh shinsearach bhí Coláiste Eoin agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin arís ann, chomh maith le foirne ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill agus Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal. An rún a bhí faoi chaibidil acu sin ná ‘Ba cheart dúinn bata agus bóthar a thabhairt don rialtas seo ag an olltoghchán atá le teacht’

Painéal de chúigear moltóir a bhí i láthair ar an oíche, Liam Mac a’ Mhaoir, Áine Máire Ní Ghioballáin, PeadarÓ Tuathail, Sinéad Ní Ghuidhir, agus Seán Mac Labhraí, agus tar éis díospóireacht fhada eatarthu féin roghnaigh siad Mikayla Ní Chuanaigh, Ailbhe Ní Mhurchú agus Aedín Ní Mháille ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, mar bhuaiteoirí ar Chraobh na Sóisear agus Seán Ó Gallchobhair, Cainnear Nic Réamoinn agus Oisín Ó Coisdealbha ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal,  mar bhuaiteoirí ar Chraobh na Sinsear. Mhol siad na cainteoirí go hard na spéire as an gcaighdeán a léirigh siad.

 

Is é  Micheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údaras na Gaeltachta a bhí mar aoichathainteoir ar an oíche. Bhí dea-chuimhní aige féin ar na díospóireachtaí mar go raibh sé páirteach iontu agus é ina scoláire iar-bhunscoile agus ina dhiaidh sin agus é ag freastal ar an Ollscoil.  Bhí sé an-mholtach faoi chainteoirí óga na hoíche a léirigh tuiscint  mhaith ar na hábhair a bhí á gcíoradh acu, agus thug sé a chuid tuairimí féin ar na rúin freisin!

Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas, agus bronnadh dearbháin de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach san ócáid. 

Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí, dúirt Seán Ó Ceallaigh ó Gael Linn go raibh sé an-tógtha le caighdeán na ndíospóireachtaí arís i mbliana. Agus é ag smaoineamh siar ar chainteoirí eile a ghlac páirt sna comórtais díospóireachta le blianta anuas níorbh gá, adúirt sé, ach féachaint ar chláir teilifíse TG4 agus éisteacht  le cláir raidió RTÉ Raidió na Gaeltachta chun go leor acu a fheiceáil agus a chloisteáil. Níl aon dabht ach gur sheas an taithí leo a fuair siad i ndíospóireachtaí Gael Linn agus iad ag dul i mbun oibre sna meáin chumarsáide.

Dúirt sé freisin go bhfuil Gael Linn go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí a réitíonn na foirne bliain i ndiaidh bliana as a ndúthracht agus a ndílseacht don chomórtas.

Foireann Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal: ó chlé, Pádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn,  Seán Ó Gallchobhair, Oisín Ó Coisdealbha, Cainnear Nic Réamoinn, Micheál Ó hÉanaigh, Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta

Sóisear: Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua: ó chlé, Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Aedín Ní Mháille, Ailbhe Ní Mhurchú, Mikalya Ní Chuanaigh, Máirín Ní Dhomhnaill, Múinteoir na Foirne, agus Micheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta