Wednesday, 04 March 2020

Féilte Coirm faoi lán seoil!

Féilte Coirm faoi lán seoil!


Cuireadh tús spleodrach le Coirm ar 12 Feabhra, nuair a thug scoileanna ó Chorcaigh, Port Láirge agus Tiobraid Árann aghaidh ar Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí. Bhí Peadar Piongain, Westlife, Prionsaí agus neart ainmhithe miotasach ar stáitse i gcaitheamh an lae. Thaisteal scoileanna Chorcaí: Gaelscoil Dhroichead na Banndan, Gaelscoil Mhachan agus Gaelscoil Pheig Sayers go Mainistir Fhear Maí do sheisiún na maidine, áit a raibh Gaelscoil de hÍde ag cur tús le seónna an lae. B'iad Gaelscoil Uí Drisceoil (Corcaigh), Scoil Náisiúnta na Rinne (Port Láirge) agus Scoil Náisiúnta Bhaile an Iubhair (Tiobraid Árann) a thug aghaidh ar an ardán um thráthnóna. Bhí gach racht gáire ar an slua mhór i rith an lae agus an fear grinn, Giggles i mbun a chuid geáitsíochta idir mhíreanna. Lean an spórt agus spraoi ar aghaidh don dara lá den fhéile in Amharclann GB Shaw, Ceatharlach, ar an 13 Feabhra. Thaisteal Gaelscoil Nás na Ríogh (Cill Dara), Gaelscoil Shlí Dála (Co. Laoise), Scoil Naomh Iósaef (Cill Mhantáin) agus Gaelscoil Philib Barún (Port Láirge) do sheisiún na maidine - áit ar cuireadh an slua faoi gheasa le dathanna, amhránaíocht agus ceol a bhí á léiriú acu! Thugamar aghaidh ar an nGaeltacht, ar an dufair agus ar mhonarcha seacláide sa tráthnóna nuair a thug Scoil Náisiúnta an Danair (Loch Garman), Gaelscoil Mhic Aodha (Cill Dara) agus Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc (Ceatharlach) aghaidh ar an ardán. 
Bronnadh gradaim aitheantais ar gach scoil a ghlac páirt sa bhféile do ghnéithe dhifriúla dá léiriúcháin. Bhí ardchaighdeán aisteoireachta, amhránaíochta, ceoil agus rince le feiceáil i ngach aon seó - Comhghairdeachas leis na scoláirí agus a gcuid múinteoirí as ucht an éacht atá bainte amach acu!

Lean Coirm ar aghaidh in Amharclann na Cathrach, Gaillimh ar 25/26 Feabhra  le dhá lá de cheoldrámaí, drámaí agus scoraíochtaí ó scoileanna náisiúnta ó Chonamara chomh maith le gaelscoileanna ón chathair agus ó bhailte eile ar fud an chontae. Bhí Seán Ó Mainnín i láthair do Tuairisc.ie agus seo an nasc chuig a chuid phictiúir!

https://tuairisc.ie/gailearai-damhsa-ceol-agus-aisteoireacht-den-scoth-o-dhaltai-bunscoile-ag-coirm-gael-linn/

Beidh a thuilleadh Féilte de chuid Coirm 2020 ar siúl in ionaid ar fud na tíre as seo go deireadh mhí Mhárta ! Tá neart pictiúir eile le feiceáil ar leathanach Facebook Gael Linn!