Friday, 24 April 2020

Cúrsaí do dhéagóirí i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh agus i mBun an Inbhir curtha ar ceal

Cúrsaí do dhéagóirí i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh agus i mBun an Inbhir curtha ar ceal

Bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá cinneadh glactha ag Gael Linn ár gcuid cúrsaí ar fad do dhéagóirí a bhí le bheith i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh agus i mBun an Inbhir an samhradh seo a chur ar ceal.

 

Ní mór dúinn ar fad cloí leis na treoirlínte a leagtar síos dúinn agus tuigeann muid ar fad go bhfuil sé seo lenár leas mar phobal ar fud na tíre. Mar atá a fhios againn, tá cosc iomlán ar ghrúpaí a bheith ag teacht le chéile ó Mhí an Mhárta agus an bhéim ar fad ar an scaradh sóisialta. Níl deireadh tagtha leis an riosca a bhaineann le daoine a thabhairt le chéile i ngrúpaí; grúpaí beaga nó grúpaí móra.

 

Tuigeann muid chomh maith gur briseadh croí é seo do dhaltaí agus gur cuid thábhachtach dá saol í an cúrsa Gaeltachta. Táimid ag súil go mór le fáilte a chur roimh gach dalta ar ais linn do chúrsaí 2021. Cuirfear dátaí srl chugaibh go luath. 

 

Má bhíonn tú ag iarraidh aon éarlais/táillí atá íoctha agat cheana a chur i dtreo cúrsaí 2021, is féidir é sin a dhéanamh agus is féidir leas a bhaint as táillí 2020 ar an dóigh sin. Ar ndóigh, tuigeann Gael Linn go bhfuil brú airgid ar a lán teaghlach ag an am deacair seo agus mar gheall air seo, tá Gael Linn sásta aisíoc iomlán a thabhairt do thuismitheoirí/chaomhnóirí má iarrtar sin. 

 

Tá Gael Linn an-bhuíoch de na tuismitheoirí agus de na múinteoirí ar fud na tíre a chláraigh daltaí linn i mbliana. Tá muid ag smaoineamh fosta ar na mná tí agusar an fhoireann a chuireann fáilte mhór roimh dhaltaí ar chúrsaí Gael Linn gach bliain.

 

Guíonn muid gach beannacht ar phobal na tíre sna míonna atá romhainn.