Friday, 24 April 2020

Tá neamart déanta ar an Ghaeilge ag Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann

Tá neamart déanta ar an Ghaeilge ag Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann

Tá liosta áiseanna luachmhara dar le hÚdarás Oideachais Thuaisceart Éireann curtha ar fáil acu le tacú le tuismitheoirí ag an am seo ar shuíomh s’acu atá dírithe ar 11 teanga éagsúla seachas an Béarla   https://www.eani.org.uk/education-resources-in-more-languages. Cuimsíonn an tacaíocht seo áiseanna foghlama a bhaineann le sláinte, le hoideachas agus feidhmchláir agus suímh ghréasáin do pháistí nach é an Béarla teanga an bhaile s’acu. Tá tuismitheoirí a ndéanann a gcuid páistí freastal ar Ghaelscoileanna mí-shásta nach bhfuil an Ghaeilge mar chuid den tacaíocht seo. 

 

Cé go gcuireann Gael Linn fáilte roimh an chur chuige ilteangach seo, tá díomá orainn nach bhfuil an Ghaeilge san áireamh leis an tacaíocht ar líne seo ón Údarás Oideachais. Níl an tacaíocht chéanna á cur ar fáil do theaghlaigh na Gaelscolaíochta agus atá curtha ar fáil don oideachas trí mheán an Bhéarla agus do 11 teanga eile. Níl cothrom na féinne á fháil ag pobal na Gaeilge ón Údarás.

 

Bhí Gael Linn den bharúil nach mbeadh éagothroime den chineál seo ag tarlú i ndiaidh a raibh luaite sa chomhaontú,New Decade, New Approach, a dtángthas air i Mí Eanáir na bliaina seo ó thaobh reachtaíochta de i leith na Gaeilge. Iarrann Gael Linn ar Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann agus ar an Aire Oideachais an neamart seo a chur ina cheart agus cinnte a dhéanamh nach dtarlóidh a leithéid amach anseo ach an oiread. Tá breis agus 6,000 páiste in earnáil na Gaelscolaíochta faoi chúram Údarás Oideachais Thuaisceart Éireann agus tá cothrom na féinne tuillte acusan agus ag a dtuismitheoirí.

 

Réamonn Ó Ciaráin - Stiúrthóir Oideachais Gael Linn reamonn@gael-linn.ie 

 

Irish Language Overlooked by Education Authority for Northern Ireland.

 

The Education Authority for Northern Ireland (EA) recently released what they call valuable education resources in 11 different languages, which can now be accessed at https://www.eani.org.uk/education-resources-in-more-languages.These resources include health & education learning materials, websites and apps for children of families who use a language other than English as their home language. Parents whose children attend Irish-Medium education and teachers in this sector are dismayed that the Irish language has not been included as part of this provision.

 

Gael Linn welcomes the multilingual approach of the EA but is disappointed that Irish has not been included in this special online provision for children currently learning at home. Parents whose children attend Irish-Medium Education are not being offered the same support as those attending either English-Medium schools or those whose home language is one of 11 other languages. Unfortunately the Irish language is not being catered for by the EA at this time. It has been overlooked. Gael Linn had hoped that legislation being prepared after the New Decade New Approach deal of January 2020 would have ensured that such inequality as this would no longer occur.

 

Gael Linn is calling on the EA and the Minister for Education to rectify this oversight as soon as possible and to ensure that such mistakes do not occur in the future. Over 6,000 pupils attend Irish Medium Education in the jurisdiction under the responsibility of the EA and they are entitled to equal provision and support at this time and going forward.

 

Réamonn Ó Ciaráin – Director of Education with Gael Linn reamonn@gael-linn.ie