Wednesday, 19 May 2021

Craobh na hÉireann - Comórtas Óráide an Phiarsaigh 2021!

Craobh na hÉireann - Comórtas Óráide an Phiarsaigh 2021!

Den chéad uair riamh i gComórtas an Phiarsaigh, reáchtáladh comórtas óráide in ionad comórtas díospóireachta toisc srianta na paindéime. Tháinig os cionn 250 iarratas ó iar-bhunscoileanna ar fud na tíre agus bhí babhtaí cáilithe á reáchtáil ó roimh an Nollaig. Tá an-áthas orainn go raibh an oiread éileamh ar chomórtas na bliana seo agus deir moltóirí an chomórtais go raibh gach iarratas a tháinig isteach ar ardchaighdeán.  


Craoladh na craobhacha réigiúnacha de Chomórtas Óráide an Phiarsaigh ón Luan, 19 Aibreán - Déardaoin, 22 Aibreán ar leathanach Facebook Gael Linn agus ar cainéal YouTube Gael Linn. 4 Chraobh Réigiúnach a craoladh san iomlán agus roghnaíodh buaiteoirí ó gach Craobh Réigiúnach ag dul ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann. (Is féidir teacht ar gach nasc chuig na Craobhacha Réigiúnacha anseo) 


Dúirt Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir, Roinn na Scéimeanna, Gael Linn, go raibh sé thar a bheith sásta le caighdeán chomórtas na bliana seo agus go bhfuil moladh mór tuillte ag na hiomaitheoirí uile a bhí páirteach sa gcomórtas ó cuireadh tús leis: “Tá gaisce déanta ag na hiomaitheoirí, na múinteoirí agus ag na tuismitheoirí/caomhnóirí a chabhraigh leis na hiomaitheoirí uile a gcuid ullmhúcháin a dhéanamh don chomórtas. Bhí dúshláin le sárú acu i mbliana, go háirithe toisc gur chaith siad roinnt míonna sa mbaile i mbun an cianfhoghlaim, ach d’oibrigh siad gan dua agus tá dea-thoradh ar a gcuid iarrachtaí iontacha agus muid ag cur clabhsúr le comórtas na bliana seo. Tá muid thar a bheith bródúil as an rath a bhí ar an gComórtas Óráide agus is á bhuíochas sin do na scoileanna uile a bhí páirteach.”  


Is ar an gCéadaoin, 19 Bealtaine, ag 7i.n. a chraolfar Craobh na hÉireann de Chomórtas Óráide an Phiarsaigh beo ar leathanach Facebook Gael Linn agus ar cainéal YouTube Gael Linn. Cuirfidh Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir, Roinn na Scéimeanna, Gael Linn, an clár i láthair agus labhróidh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach, Gael Linn, ar an gclár chomh maith. Is iad Áine Ní Ghlinn, Áine Máire Ní Ghioballáin, Caitríona Nic Dhonncha, Colm Ó Dúlacháin, Fergus Ó Conghaile agus Seán Mac Labhraí a bheidh i mbun moltóireachta do chraobh na bliana seo. Ag súil leis an mbua a fháil, beidh iomaitheoirí ó Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach; Coláiste na Carraige Duibhe; Coláiste Wesley, Baile an tSaoir; Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile na nGabhar; Meánscoil Loreto, Loch Gorman; Meánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach; Scoil Mhuire Maigh Chromtha; Meánscoil Loreto, Cluain Meala; Scoil Áine Naofa, Tiobraid Árainn; Coláiste Chill Chainnigh; Coláiste Bhreandáin Naofa, Béal a' Mhuirthead; Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Sluaighe; Coláiste Pobail Átha Luain agus Ardscoil Uí Urmholtaigh, Droichead na Bandan. 

Go n-éirí leo!

Tuilleadh eolais: 

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin 

Riarthóir an Chomórtais 

087 0578801