Monday, 24 May 2021

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021!

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021!

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021!

 

(I gcomhar le Nemeton Teoranta agus le CLG Páirc an Chrócaigh)

 

Chuir Gael Linn deis iontach ar fáil do na daltaí ar fad amuigh ansin a bhíonn ag déanamh aithris ar Bhrian Tyers, Seán Bán Breathnach nó Micheál Ó Muircheartaigh a dtráchtaireacht féin a chur os comhar an phobail trí pháirt a ghlacadh sa chomórtas nua seo, Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn! Is comórtas aonarach atá anseo agus tá dhá rannóg sa gcomórtas: Rannóg A, do dhaltaí bunscoile/sraith shóisearach agus ranganna GCSE agus Rannóg B, do na ranganna na hArdteiste, an t-idirbhliain agus ranganna A leibhéal san áireamh.

Cuireadh físeáin ar fáil dóibh, nach raibh aon fhuaim orthu, i gcomhar le Nemeton Teoranta, an comhlacht léiriúcháin teilifíse a bhíonn i mbun craolta ar chluichí CLG, agus Oifigeach na Gaeilge, Páirc an Chrócaigh ó Chraobh na hÉireann sa pheil (1982) idir Uíbh Fháilí agus Ciarraí; Craobh na hÉireann san iomáint idir Corcaigh agus an Clár (2013) agus Craobh Peile na mBan (2014) idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath agus bhí cinneadh ag na daltaí cé acu cluiche a dhéanfadh siad tráchtaireacht orthu. Cuireadh ainmneacha na n-imreoirí ar fáil ach fágadh faoin dtráchtaire a thráchtaireacht féin a thaifeadadh, bunaithe ar an aicsean a tharla sa 10 nóiméad deireanach sin / 5 nóiméad deireanach dóibh siúd atá cláraithe i Rannóg A (Bunscoil).

Bhí an-tóir ar chomórtas na bliana seo, idir na rannóga uile. Dúirt Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir, Roinn na Scéimeanna, Gael Linn, go bhfuil comórtas den chineál seo thar a bheith tábhachtach do dhaoine óga an lae inniu go háirithe agus an suim a chuireann siad i gcluichí an Chumann Lúthchleas Gaeil. “Suíonn an Comórtas Tráchtaireachta isteach leis na haidhmeanna atá againn i Roinn na Scéimeanna Gael Linn agus táimid thar a bheith buíoch as an tacaíocht a thug Oifigeach na Gaeilge Pháirc an Chrócaigh dúinn. Tá an-tóir ar chraoladh na gcluichí le tráchtaireacht Gaeilge á bhuíochas don obair iontach a dhéanann Nemeton TV agus TG4”. 

Craolfar Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021 ar an gCéadaoin seo chugainn, 26 Bealtaine, ag 7i.n., áit a bhfógrófar buaiteoirí na bliana seo. Is ar leathanach Facebook Gael Linn agus ar chainéal YouTube Gael Linn a chraolfar an clár. Is iad na tráchtairí aitheanta Máire Ní Bhraonáin, Dara Ó Cinnéide, Liam Mac a’ Mhaoir agus Macdara Mac Donncha moltóirí na bliana seo agus is iad a fhógróidh buaiteoirí an chomórtais. Tá an-áthas orainn chomh maith gurb é Seán Ó Ceallaigh a bheidh linn mar fhear an tí na hócáide. Beidh na hiomaitheoirí uile san iomaíocht leis na duaiseanna iontacha seo a bhaint amach:

Bronnfar an duais seo ar an iarracht is fearr as na hiontrálacha ar fad, is cuma cén rannóg ina mbeidh sé:

     Seic ar €1,000

     Seal a chaitheamh i mbosca tráchtaireachta TG4 ag cluiche le linn 2021

     4 thicéad do Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide

     5 thicéad iontrála chuig cluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora

Chomh maith leis sin, bronnfar duaiseanna ar an trí iarrachtis fearr i ngach rannóg:

An Chéad Áit i ngach rannóg:

     Seic ar €200

     4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide

     5 thicéad iontrála chuig cluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora

An Dara hÁit i ngach rannóg:

     Seic ar €100

     4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide

     5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora

An Tríú hÁit i ngach rannóg:

     Seic ar €50

     5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora

Cé a bheidh ag tabhairt leo na duaiseanna iontacha thuas? Bí linn ar an gCéadaoin seo chugainn, 26 Bealtaine, ag 7i.n. do chraoladh Chomórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021 ar leathanach Facebook Gael Linn agus ar cainéal YouTube Gael Linn.

Tuilleadh eolais:

Tomás Rua Ó Cadhla

Bainisteoir, Roinn na Scéimeanna Gael Linn

tomasrua@gael-linn.ie

087 7474927