Monday, 10 January 2022

Craobhacha Réigiúnacha, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022

Craobhacha Réigiúnacha, Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022

Craobhacha Réigiúnacha, Comórtas DíospóireachtaChadhain 2022 

Beidh Craobhacha Réigiúnacha de Chomórtas DíospóireachtaChadhain 2022 á reáchtáil an tseachtain seo. Beidh taifeadadh a dhéanamh ar an chraobh agus beidh siad ar fáil le breathnú orthu oíche Dhéardaoin (13 Eanáir) 

 

Cúige Mumhan agus Cúige Chonnacht – Dé Céadaoin, 12 Eanáir 2022  

Beidh Craobh Réigiúnach Chúige Mumhan agus Chúige Chonnacht de Chomórtas DíospóireachtaChadhain 2022 á reáchtáil ag Gael Linn in Óstán an Clayton, Luimneach ón 5i.n. ar an Céadaoin, 12 Eanáir 2022. Mar gheall ar na srianta atá leagtha amach ag an Rialtas in aghaidh Covid19, bheidh cead ag aon lucht féachana freastal ar an ócáid.  

  

Is iad na foirne ó Ghaelcholáiste Choilm (i bhfabhar an rúin), Scoil Chuimsitheach Chiaráin (i gcoinne an rúin), Coláiste Chroí Mhuire (i bhfabhar an rúin) agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne (i gcoinne an rúin) a bheidh i mbun díospóireachta sa bhabhta sóisearach agus is é an rún a bheidh á phlé acu ná: ‘Tá an bhearna idir saibhir agus daibhir ag laghdú in Éirinn’. Beidh foirne ó Choláiste Chroí Mhuire (i bhfabhar an rúin), Pobalscoil Chorca Dhuibhne (i gcoinne an rúin), Scoil Chuimsitheach Chiaráin (I bhfabhar an rúin) agus Gaelcholáiste Chiarraí (i gcoinne an rúin) i mbun díospóireachta sa bhabhta sinsearach agus is é an rún a bheidh á phlé acu ná: ‘Tá moladh mór tuillte ag an Rialtas as a chuid oibre uile ó thús na paindéime’. Rachaidh dhá fhoireann ón mbabhta sóisearach agus dhá fhoireann ón mbabhta sinsearach ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann. 

 

an-áthas ar Gael Linn gurb é Seosamh Ó hÉanaí a bheidh i mbun cathaoirleacht ar na díospóireachtaí agus go mbeidh Áine Hensey, Bríd Ní Fhaoláin agus Liam Mac an Mhaoir ar an bpainéal moltóireachta 

 

Cúige Uladh agus Cúige Laighean – Déardaoin, 13 Eanáir 2022  

  

Beidh Craobh Réigiúnach Chúige Uladh agus Chúige Laighean de Chomórtas DíospóireachtaChadhain 2022 á reáchtáil ag Gael Linn in Óstán an City North, Contae na ón 5i.n. ar an Déardaoin, 13 Eanáir 2022. Mar gheall ar na srianta atá leagtha amach ag an Rialtas in aghaidh Covid19, bheidh cead ag aon lucht féachana freastal ar an ócáid.   

  

Is iad na foirne ó Ghaelcholáiste na Mara (i bhfabhar an rúin), Coláiste Eoin (i gcoinne an rúin), Coláiste Pobail Ráth Chairn (i bhfabhar an rúin) agus Coláiste Oiriall (i gcoinne an rúin) a bheidh i mbun díospóireachta sa bhabhta sóisearach agus is é an rún a bheidh á phlé acu : ‘ an bhearna idir saibhir agus daibhir ag laghdú in Éirinn’. Beidh foirne ó Choláiste Pobail Ráth Chairn (i bhfabhar an rúin), Coláiste Chillian (i gcoinne an rúin), Gaelcholáiste Ceatharlach (i bhfabhar an rúin) agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair (i gcoinne an rúin) i mbun díospóireachta sa bhabhta sinsearach agus is é an rún a bheidh á phlé acu : ‘ moladh mór tuillte ag an Rialtas as a chuid oibre uile ó thús na paindéime. Rachaidh dhá fhoireann ón mbabhta sóisearach agus dhá fhoireann ón mbabhta sinsearach ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann. 

  

an-áthas ar Gael Linn gurb í Sinéad Ní Mhaidín a bheidh i mbun cathaoirleacht ar na díospóireachtaí agus go mbeidh Máirín Uí Mhuirí, Feilim Mac Dhonncha agus Fergus Ó Conghaile ar an bpainéal moltóireachta 

 

Tuilleadh eolais:   

CeithleannDhuibhirDhúlacháin, 087 057 8801 / ceithleann@gael-linn.ie