Thursday, 13 January 2022

Craobh Réigiúnach Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022 Cúige Mumhan agus Cúige Chonnacht

Craobh Réigiúnach Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022 Cúige Mumhan agus Cúige Chonnacht

Reáchtáladh Craobh Réigiúnach Chúige Mumhan agus Cúige Chonnacht de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2022 ar an gCéadaoin, 12 Eanáir in Óstán an Clayton, Luimneach. Dhá dhíospóireacht a bhí ann, babhta sóisearach agus babhta sinsearach idir Ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta. Bhí na foirne uile ag iarraidh áit a bhaint amach i gCraobh na hÉireann. Bhí neart cur agus cúitimh i measc na bhfoirne a bhí páirteach, agus jab an-deacair le déanamh ag na moltóirí Áine Hensey, Bríd Ní Fhaoláin agus Liam Mac a’ Mhaoir. 

Sa díospóireacht shóisearach phléigh scoláirí ó Ghaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal agus ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne an rún: ‘Tá an bhearna idir saibhir agus daibhir ag laghdú in Éirinn’. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uile, roghnaíodh foireann Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus foireann Phobalscoil Chorca Dhuibhne le dul ar aghaidh go dtí an Chraobh. 

‘Tá moladh mór tuillte ag an Rialtas as a chuid oibre uile ó thús na paindéime’ an rún a bhí faoi chaibidil sa mbabhta Sinsearach.  An t-am seo, bhí foirne ó Choláiste Croí Mhuire, An Spidéal; Pobalscoil Chorca Dhuibhe; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí i mbun díospóireachta.  Bhí go leor le rá ag na cainteoirí uile ar an ábhar seo. Ar deireadh, fógraíodh gurb iad foireann Choláiste Croí Mhuire, An Spidéal  agus foireann Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua a rachaidh ar aghaidh chun na Craoibhe.

Bronnadh duaiseanna/plaiceanna ar na cainteoirí uile a bhí páirteach sa Chraobh Réigiúnach mar aitheantas ar a rannpháirtíocht sa chomórtas.

Mar gheall nach raibh deis slua a bheith i láthair ag an díospóireacht, rinneadh taifeadadh de agus beidh deis breathnú ar an Chraobh Réigiúnach ar cainéal YouTube Gael Linn. 

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, 087 0578801 / ceithleann@gael-linn.ie