Saturday, 05 March 2022

Craobhacha Réigiúnacha, Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2022

Craobhacha Réigiúnacha, Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2022
Réachtáladh Craobhacha Réigiúnacha Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2022 idir an Luan 28 Feabhra & an Déardaoin, 03 Márta 2022 ar fud na tíre. Bhí dhá dhíospóireacht ann gach oíche, babhta sóisearach agus babhta sinsearach idir iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc i mBéarla iontu. Bhí na foirne uile ag iarraidh áit a bhaint amach i gCraobh na hÉireann a bheidh ar siúl ar an gCéadaoin, 23 Márta 2022. 

Sa díospóireacht shóisearach phléigh scoláirí an rún: ‘Is maith ann an Crannchur Náisiúnta’. Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne, roghnaíodh Mainistir Loreto Deilginis; Coláiste Belvedere, Sraid an Danmhairge Mór; Meánscoil na nUrsulach, Durlas agus Clochar Loreto, Leitir Ceanainn le dul ar aghaidh go dtí an Chraobh. 

‘Ba cheart deireadh a chur le scoileanna aonghnéis’ an rún a bhí faoi chaibidil sa mbabhta Sinsearach.  Bhí go leor le rá ag na cainteoirí uile ar an ábhar seo. Ar deireadh, fógraíodh gurb iad  Coláiste Naomh Leoin, Ceatharlach; Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach; Coláiste Naomh Raifil, Baile Locha Riach agus Coláiste Bhreandán Naofa, Béal an Mhuirthead a rachaidh ar aghaidh chun na Craoibhe. 

Dúirt Tomás Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, go bhfuil an-chreidiúint ag dul do na múinteoirí a d’ullmhaigh foirne don dá dhíospóireacht agus ghuí sé gach rath ar na foirne nár éirigh leo. Beidh lá eile ag an bPaorach, a dúirt sé! 

Bronnadh plaiceanna ar na cainteoirí uile a bhí páirteach sa Chraobh Réigiúnach mar aitheantas ar a rannpháirtíocht sa chomórtas. Beidh deis ag na foirne a bheidh ag dul ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann ar phríomhdhuaiseanna arbh fhiú €1,000 an ceann iad, chomh maith le Buanchorn Gael Linn i Rannóg na Sóisear agus i Rannóg na Sinsear. 

Guíonn muid gach rath ar na foirne uilig a bheidh i mbun díospóireachta arís i gCraobh na hÉireann ar an 23 Márta. Fógrófar ionad Chraobh na hÉireann níos gaire den ócáid. 


Tuilleadh eolais:
Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, 087 0578801, Ceithleann@gael-linn.ie