Friday, 19 April 2024

Craobh Siansa 2024 buaite ag Allta as Contae Chill Dara !

Craobh Siansa 2024 buaite ag Allta as Contae Chill Dara !

Buaiteoirí Siansa 2024 – Allta, Co. Chill Dara !

 

Is go Contae Chill Dara a chuaigh príomhdhuais Chraobh Siansa Gael Linn na bliana seo!

 

Bhí sár-oíche sa gCeoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach, 14 Aibreán 2024, áit ar thug ocht ngrúpa de cheoltóirí agus d’amhránaithe óga cumasacha taispeántais ar ardchaighdeán agus iad san iomaíocht do dhuaischiste de €4,500. Ar deiridh, roghnaíodh an grúpa ‘Allta’ arbh as Co. Chill Dara dóibh mar churaidh náisiúnta agus bronnadh trófaí Gael Linn agus duais airgid de €2,500 orthu.

Tá Siansa á reáchtáil ag Gael Linn ó 2002 i leith, le tacaíocht ó RTÉ Raidió na Gaeltachta, Irish Music Magazine agus le tacaíocht ar leith ó Molscéal TG4 i mbliana, agus é ar cheann de phríomhchomórtais cheoil agus amhránaíochta na tíre. Tá Craobh Siansa ar cheann de mhór imeachtaí na bliana agus tá Gael Linn thar a bheith mórtasach as an gcomórtas, go háirithe os rud é go bhfuil an t-éileamh ar an gcomórtas ag fás agus an ardchaighdeán de cheoltóirí óga traidisiúnta a bhíonn páirteach.  

 

Is í Áine Hensey, RTÉ Raidió na Gaeltachta, a rinne sárobair den chur i láthair ar an oíche agus rinne an stáisiún craoladh beo ar an raidió. Ba é oíche dheireanach Áine ag craoladh beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta sula ndeachaigh sí ar scor. Agus é i mbuncainte, dúirt Gearóid Mac Donncha, Ceannaire RTÉ Raidió na Gaeltachta gur ‘fíor ambasadóir í Áine don stáisiún, ag cur an cheoil chun cinn, na ceoltóirí chun cinn, an cultúr agus an teanga chun cinn’. Ghabh sé buíochas speisialta léi agus rinneadh sé féin agus Caitlín Ní Chualáin bronnadh speisialta uirthi. Dúirt Mairéad Ní Neachtain go mbítear i gcónaí in ann brath ar Áine gach tacaíocht a thabhairt do Gael Linn, ní hamháin do Siansa ach dár scéimeanna eile chomh maith. Iarraidh ansin ar Wayne Mac Feilimí, Cathaoirleach Gael Linn, bronnadh speisialta a dhéanamh uirthi ar son Gael Linn.

 

Bhí Molscéal i mbun sruthú físe beo den ceolchoirm ar Facebook (nasc anseo) agus ar chainéal YouTube Gael Linn (nasc anseo). Chuir gach grúpa, ‘Flúirse’ as Laois; ‘Ragaireacht’, An Clár; ‘Na Féileacáin’, Loch Garman; ‘Luasc’, Maigh Eo; ‘Sult’, Tiobraid Árainn; ‘Allta’, Cill Dara; ‘Múscailt’, Corcaigh as taispeántais iontacha os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair.

 

Bhí géariomaíocht eatarthu don duaischiste €4,500 agus is ar na ceoltóirí iomráiteacha Mark Kelly, Edel Fox agus Dónal O’Connor a thit sé buaiteoirí chomórtas na bliana seo a roghnú. Bhí an-cheiliúradh i measc a lucht tacaíochta nuair a fógraíodh gurb iad ‘Allta’ as Co. Chill Dara a thug leo an phríomhdhuais. Ochtar ceoltóir óga atá sa ghrúpa – Fionn Connolly, Ruben Ó’Mórdha, Aoibhín Ní Mhórdha, Ciara Nic Éinrí, Ruaidhrí Ó’Deá, Doireann Ní Chonaill, Niamh Ní Mhuiris, Nell Kettle. Bhí a gcuid meantóir an-bhródúil astu!


Is go Contae Laoise chuaigh duais an dara háit agus bronnadh €1,250 ar Laura Scott, Oisín Mac Duarcáin, Sorcha Ní hAonghusa, Taidhg Ó Daltúin, Tove Byers, Darragh Mac Aodgáin, Edel Ní Chonbhaí & Róise Ní Raghallaigh baill an  ghrúpa ‘Flúirse’ arbh as bailte éagsúla lár tíre dóibh. Chuaigh an tríú háitsíos go Corcaigh chuig Lucy Teape, Rían Mac Cárthaigh, Aoibheann Ní Dhrisceoil, Ellen De Búrca, Róisin Ni Chuirtin, Sorcha Ni Cheallaigh, Micheál ó Conraí agus Ciarán Mac an Bhaird as an ngrúpa ‘Múscailt’ agus bronnadh duais de €750 orthu.

 

Anuas air sin, fuair gach ceoltóir a bhí páirteach sa gCraobh duais chuimhneacháin.

 

Agus é ag glacadh buíochais le gach duine a bhí i láthair ar an oíche, dúirt Wayne Mac Feilimí, Cathaoirleach Gael Linn:

 ‘Is tógáil croí é slua chomh mór leis seo a fheiceáil ag baint sult agus pléasúir as an ceol agus an tallann atá go flúirseach ag na ceoltóirí a sheinn anseo anocht’. Ghabh sé buíochas ar leith le Gearóid Mac Donncha as tacaíocht leanúnach RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le Molscéal freisin. Eatarthu, bhí Craobh Siansa le feiceáil agus le cloisteáil ar fud an domhain. Cuireann an comhoibriú seo go mór leis an gcomórtas agus ní bheadh Siansa ann murach an obair uile a dhéanann siad le tacú linn.

Chuir sé fáilte roimh Robert Heuston ón Irish Music Magazine chomh maith.

Ghlac sé buíochas chomh maith le foireann Gael Linn a bhí i láthair ó gach carn den tír agus iad ag cabhrú leis an imeacht a reáchtáil. 

Beidh léirithe na grúpaí uile a ghlac páirt i gCraobh Siansa Gael Linn 2024 le feiceáil ar YouTube Gael Linn amach anseo !

 

CRÍOCH

 

Tuilleadh eolais:

Mairéad Ní Neachtain, Gael Linn, maireadn@gael-linn.ie / 087 3593957