Cairde Gael Linn

Cairde Web 2

Tá Gael Linn tiomanta an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid a chomhlíonadh.  Aidhmeanna an Ráitis ná:

· Cleachtais tiomsaithe airgid a fheabhsú.
· Ardleibhéil cuntasachta agus oscailteachta a chur ar fáil do thacadóirí agus don phobal.
· Soiléire agus cinnteacht a sholáthar maidir leis na heagraíochtaí a thugtar tacaíocht dóibh.


Le haghaidh eolas breise ar an an Ráiteas de Threoirphrionsabail um Thiomsú Airgid, cliceáil ar http://www.ictr.ie/content/fundraising-codes-practice.

Bhreithníomar an Ráiteas agus creidimid go bhfuil na caighdeáin leagtha amach ann bainte amach againn.

Cairt Tacadóirí >
Ag Láimhseáil Aischothaithe agus Gearán >
Gealltanas i leith Caighdeáin i gCleachtas Tiomsaithe Airgid >
Polasaí Príobháideachais Chairde Gael Linn >