Baile Átha Cliath

*NUA* Cúrsaí Lae Ar Líne

Cúrsaí Lae Ar Líne:
Cúrsaí Gaeilge ar líne do dhaoine fásta. Tá 4 leibhéal á dtairiscint againn an téarma seo: New to Gaeilge, Bonnleibhéal, Meánleibhéal, Ardleibhéal. Is cúrsa 6 seachtaine atá i gceist le gach ceann. Féach ar na cúrsaí thíos do thuilleadh sonraí agus do dhátaí agus amanna. Gheobhaidh foghlaimeoirí na gcúrsaí seo 6 uair teagaisc thar 6 seachtaine.  

COSTAS: €60.00
SUÍOMH: Zoom (ar líne)
NÓTA: Tá sé riachtanach go bhfuil do chuntas Zoom féin agat le bheith páirteach sa rang. Tá sé saor in aisce cuntas a chruthú má leanann tú an nasc ANSEO.

LEIBHÉIL:
Úsáideann teagascóirí Ghael Linn leibhéil de chuid TEG dár gcuid cúrsaí, tá leibhéal TEG luaite le gach ceann de na cúrsaí thíos agus má tá tuilleadh eolais maidir le leibhéal faoi leith is féidir teacht ar an eolas ANSEO. Ach má tá cabhair bhreise uait le do leibhéal a phiocadh cuir ríomhphost chuig Ian – ian@gael-linn.ie

1. New to Gaeilge (A1): *Tá an leibhéal seo LÁN anois*
Lá: Dé Máirt
Dátaí: 19/05/2020 - 23/06/2020
Am: 10:30 - 11:30
Cur Síos: Tá an leibhéal seo do dhaoine nach bhfuil aon taithí acu leis an teanga go fóill agus atá ag iarraidh bunchlocha na teanga a fhoglaim ar nós, frásaí, seanfhocail, struchtúr bunúsach abairtí.

2. Bonnleibhéal (A1/A2): *Tá an leibhéal seo LÁN anois*
Lá: Dé Máirt
Dátaí: 19/05/2020 - 23/06/2020
Am: 12:00 - 13:00
Cur Síos: Tá an leibhéal seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge déanta acu ar scoil agus anois atá as cleachtadh. Foghlaimeoidh rannpháirtithe frásaí úsáideacha agus píosaí bunúsacha gramadaí chun abairtí a chur le chéile ag tógáil stór focal agus ag díriú ar mhuinín a ardú i labhairt na teanga.

3. Meánleibhéal (B1): *Tá an leibhéal seo LÁN anois*
Lá: Dé Céadaoin
Dátaí: 20/05/2020 - 24/06/2020
Am: 10:30 - 11:30
Cur Síos: Díreofar ar chúrsaí teanga níos deacra ag an leibhéal seo agus beidh rannpháirtithe ag díriú ar líofacht sa mhéid Gaeilge atá acu agus ag foghlaim struchtúir abairte agus píosaí gramadaí níos casta. 

4. Ardleibhéal (B2): *Tá an leibhéal seo LÁN anois*
Lá: Céadaoin
Dátaí: 20/05/2020 - 24/06/2020
Am: 12:00 - 13:00
Cur Síos: Tá an leibhéal seo do dhaoine a bhfuil seilbh mhaith acu ar an teanga agus atá ag iarraidh díriú níos mó ar chúrsaí gramadaí agus líofacht a fhorbairt thar na 6 seachtaine.


LE CLÁRÚ:
Brúigh ar ‘Foirm Iarratais’ ag barr an leathanaigh seo. Tiocfaidh tú ar an leathanach cláraithe agus íocaíochta dár gcúrsaí. Roghnaigh do chúrsa ón liosta ar, líon isteach do chuid sonraí pearsanta agus do chuid sonraí cárta agus gheobhaidh tú rphost uainn le deimhniú go bhfuil tú cláraithe.
NÓTA: Tugann muid lascaine de 10% d'éinne atá mar mhac léinn lán-aimseartha, duine dífhostaithe nó pinsinéir seanaoise. Cuir rphost chuig ian@gael-linn.ie chun leas a bhaint as an lascaine seo. 

Má tá aon cheisteanna agat, déan teagmháil le Ian - ian@gael-linn.ie.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Coláistí Gaeltachta
Cúrsaí Eile

Cúrsaí do Dhaoine Fásta