Baile Átha Cliath

Bunchúrsa

FÓGRA:
Tá gach rang de chuid Gael Linn ar athló mar gheall ar staid na tíre le COVID-19. Beidh a fhios againn i ndiaidh 29ú de Mhárta maidir leis na ranganna atá fágtha a chur ar siúl arís. Má tá ceist ar bith agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Ian - ian@gael-linn.ie.

***
BUNCHÚRSA 1
Cúrsa 12 seachtain (24 uair theagaisc) do ghlantosaitheoirí ag tosú le struchtúir ghramadaí agus stór focal bunúsach.

Lá: Dé Máirt
Dátaí: Ní féidir linn dátaí aon chúrsa nua a chinntiú faoi láthair.
Am: 6.30PM - 8.30PM
Áit: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, BÁC 2
Costas: €200


BUNCHÚRSA 2
Tá an cúrsa seo deartha dóibh siúd a bhfuil an bunchúrsa 1 déanta acu nó a bhfuil teagasc Gaeilge de shaghas éigin faighte acu. Cuirtear béim ar an nGaeilge labhartha agus ar struchtúir ghramadaí.

Lá: Dé Máirt
Dátaí: Ní féidir linn dátaí aon chúrsa nua a chinntiú faoi láthair.
Am: 6.30PM - 8.30PM
Áit: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, BÁC 2
Costas: €200


CLÁRAIGH:
Le clárú, íoslódáil an fhoirm iarratais thuas agus cuir chugainn é sa bpost nó tríd ríomhphost le héarlais neamh-in-aisíoctha de €100. Glactar le Visa agus Mastercard. Caithfear cuid eile den phraghas a íoc roimh thúsdháta an chúrsa.
Lascaine: Tá lascaine 10% d'éinne a bhfuil cárta mic léinn bailí acu, éinne atá ag fáil pinsin nó daoine ag cuartú poist.
Tuilleadh eolais: eolas@gael-linn.ie | 01 6753312

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta