Cúrsaí Cumarsáide

An Cúrsa                                                                                                        
Is cúrsa é seo chun deis a thabhairt do dhaltaí na hidirbhliana bunscileanna sna meáin chumarsáide a fhorbairt. Buntáiste mór ná go mbíonn an Ghaeilge á foghlaim ag na daltaí i rith an ama. Tugtar tuiscint dóibh ar mhodhanna éagsúla cumarsáide; iriseoireacht, raidió, teilifís agus na meáin shóisialta. Baineann siad úsáid as trealamh gairmiúil ar feadh an chúrsa.

Buaicphointí an chúrsá ná gearrscannán a dhéanamh, chomh maith le clár raidió a chur le chéile agus a thaifeadadh i stiúideoanna Raidió na Life.   

Ábhar an Chúrsa

Scileanna Craoltóireachta
  • Léiriú agus leagan amach clár raidió
  • Ullmhú scripteanna
  • Úsáid chóras fuaime
  • Agallóireacht
  • Eagarthóireacht 
Scileanna Scannánaíochta
  • Ullmhú plean agus script scannánaíochta
  • Úsáid cheamara
  • Cumadh radharcanna
  • Eagarthóireacht

Fad an chúrsa: Seachtain amháin – Luan go hAoine 9.30am go dtí 3.00pm
Uaslíon: 16 dalta ar gach cúrsa
Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Táille: €70 an duine

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ó bharr an leathanaigh seo.
Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 675 1200 nó eolas@gael-linn.ie 

Dátaí 2019/20:
2019
Cúrsa 1: 30-4 Meán Fómhair/Deireadh Fómhair
Cúrsa 2: 7-11 Deireadh Fómhair
Cúrsa 3: 14-18 Deireadh Fómhair
Cúrsa 4: 21-25 Deireadh Fómhair *LÁN*
Cúrsa 5: 4-8 Samhain
Cúrsa 6: 11-15 Samhain *LÁN*
Cúrsa 7: 18-22 Samhain *LÁN*
Cúrsa 8: 25-29 Samhain *LÁN*
Cúrsa 9: 2-6 Nollaig *LÁN*

2020
Cúrsa 10: 13-17 Eanáir *LÁN*
Cúrsa 11: 20-24 Eanáir *LÁN*
Cúrsa 12: 27–31 Eanáir *LÁN*
Cúrsa 13: 3-7 Feabhra *LÁN*
Cúrsa 14: 10-14 Feabhra *LÁN*
Cúrsa 15: 24-28 Feabhra
Cúrsa 16: 2-6 Márta *LÁN*
Cúrsa 17: 9-13 Márta
Cúrsa 18: 23-27 Márta *LÁN*
Cúrsa 19: 30-3 Márta/Aibreán
Cúrsa 20: 20-24 Aibreán

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Coláistí Gaeltachta
Cúrsaí Eile

Cúrsaí do Dhaoine Fásta