Cúrsaí Cumarsáide

Forbhreathnú an Chúrsa

An Cúrsa                                                                                                        
Is cúrsa é seo chun deis a thabhairt do dhaltaí na hidirbhliana bunscileanna sna meáin chumarsáide a fhorbairt. Buntáiste mór ná go mbíonn an Ghaeilge á foghlaim ag na daltaí i rith an ama. Tugtar tuiscint dóibh ar mhodhanna éagsúla cumarsáide; iriseoireacht, raidió, teilifís agus na meáin shóisialta. Baineann siad úsáid as trealamh gairmiúil ar feadh an chúrsa.

Buaicphointí an chúrsá ná gearrscannán a dhéanamh, chomh maith le clár raidió a chur le chéile agus a thaifeadadh i stiúideoanna Raidió na Life.   

Ábhar an Chúrsa

Scileanna Craoltóireachta
  • Léiriú agus leagan amach clár raidió
  • Ullmhú scripteanna
  • Úsáid chóras fuaime
  • Agallóireacht
  • Eagarthóireacht 
Scileanna Scannánaíochta
  • Ullmhú plean agus script scannánaíochta
  • Úsáid cheamara
  • Cumadh radharcanna
  • Eagarthóireacht

Fad an chúrsa: Seachtain amháin – Luan go hAoine 9.30am go dtí 3.00pm
Uaslíon: 16 dalta ar gach cúrsa
Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Táille: €70 an duine

FOIRM IONTRÁLA: Cliceáil ANSEO chun foirm iontrála a íoslódáil
Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 675 1200 nó eolas@gael-linn.ie 

Dátaí 2018/19:
2018
Cúrsa 1: 1-5 Deireadh Fómhair
Cúrsa 2: 8-12 Deireadh Fómhair
Cúrsa 3: 15-19 Deireadh Fómhair
Cúrsa 4: 22-26 Deireadh Fómhair
Cúrsa 5: 5-9 Samhain
Cúrsa 6: 12-16 Samhain
Cúrsa 7: 19-23 Samhain
Cúrsa 8: 26-30 Samhain
Cúrsa 9: 3-7 Nollaig

2019
Cúrsa 10: 14-18 Eanáir
Cúrsa 11: 21-25 Eanáir
Cúrsa 12: 28–1 Feabhra
Cúrsa 13:4-8 Feabhra
Cúrsa 14: 11-15 Feabhra
Cúrsa 15: 25-1 Márta
Cúrsa 16: 4-8 Márta
Cúrsa 17: 11-15 Márta
Cúrsa 18: 25-29 Márta
Cúrsa 19: 1-5 Aibreán
Cúrsa 20: 8-12 Aibreán

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta

Baile Átha Cliath
Cúrsaí sa Ghaeltacht
Sainchúrsaí