Cúrsaí Eile

Cúrsaí Cumarsáide

An Cúrsa                                                                                                        
Is cúrsa é seo chun deis a thabhairt do dhaltaí na hIdirbhliana bunscileanna sna meáin chumarsáide a fhorbairt. Buntáiste mór ná go mbíonn an Ghaeilge á foghlaim ag na daltaí i rith an ama. Tugtar tuiscint dóibh ar mhodhanna éagsúla cumarsáide; iriseoireacht, raidió, teilifís agus na meáin shóisialta. Baineann siad úsáid as trealamh gairmiúil ar feadh an chúrsa. Buaicphointí an chúrsá ná gearrscannán a dhéanamh, chomh maith le clár raidió a chur le chéile agus a thaifeadadh i stiúideoanna Raidió na Life. 

ÁBHAR AN CHÚRSA
Scileanna Craoltóireachta:
- Léiriú agus leagan amach clár raidió
- Ullmhú scripteanna
- Úsáid chóras fuaime
- Agallóireacht
- Eagarthóireacht

Scileanna Scannánaíochta:
- Ullmhú plean agus script scannánaíochta
- Úsáid cheamara
- Cumadh radharcanna
- Eagarthóireacht

Fad an Chúrsa: Seachtain amháin | Luan go hAoine | 9.30am go dtí 3.00pm (*críochnú ag 12pm Aoine)
Uaslíon: 10-12 dalta ar gach cúrsa tríd clárú grúpa amháin
Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Táille: €70 an duine

Dátaí:
2020 2021
Cúrsa 1: 5-9 Deireadh Fómhair Cúrsa 7: 18-22 Eanáir
Cúrsa 2: 12-16 Deireadh Fómhair Cúrsa 8: 25-29 Eanáir
Cúrsa 3: 19-23 Deireadh Fómhair Cúrsa 9: 1-5 Feabhra
Cúrsa 4: LÁN Cúrsa 10: LÁN
Cúrsa 5: LÁN Cúrsa 11: 22-26 Feabhra
Cúrsa 6: LÁN Cúrsa 12: LÁN
Cúrsa 13: 8-12 Márta
Cúrsa 14: LÁN
Cúrsa 15: 22-26 Márta

Clárú & Tuilleadh Eolais:
Má tá tú ag iarraidh cúrsa a chur in áireamh do ghrúpa ó do scoil nó má tá tuilleadh eolais uait, cuir rphost chuig ian@gael-linn.ie.

Liosta na gcúrsaí